Χρηστικά

Χρηστικά

Πώς μπορώ να βρώ αποφάσεις της Αρχης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν ασφαλιστικές εταιρείες;

Για να ψάξει κάποιος και να εντοπίσει αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν ασφαλιστικές εταιρείες αρκεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/ Απο

Περισσότερα »
Χρηστικά

Πώς θα επιβεβαιώσετε αν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει άδεια

Για την αναζήτηση ενός ενεργού ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα από τα παρακείμενα πεδία. Αν γνωρίζετε το «ΑΦΜ» ή τον «ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ» του ασφαλιστή

Περισσότερα »
Χρηστικά

Πώς θα καταγγείλετε μία ασφαλιστική εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αν είστε ασφαλισμένος, λήπτης της ασφάλισης ή τρίτος δικαιούχος αποζημίωσης και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ήδη υποβάλει αιτίαση (παράπονο) στην ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά δεν

Περισσότερα »
Χρηστικά

Οι 27 ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα φιλικού διακανονισμού

Συνολικά 27 ασφαλιστικές εταιρίες, εκ των οποίων 3 είναι ασφαλιστικές εταιρίες με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών συμμετέχουν στο σύστημα φιλικού διακανονισμού τροχαίων ατυχημάτων (ΣΑΠ) των

Περισσότερα »
Χρηστικά

Ποιες είναι οι κυρώσεις αν κάποιος δεν διαθέτει 75 ώρες εκπαίδευσης

Οι βαρύτατες κυρώσεις για όσους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δεν διαθέτουν τις 75 ώρες ή τις διαθέτουν αλλά δεν τις προσκομίσουν στο αρμόδιο Επιμελητήριο, είναι οι εξής:

Περισσότερα »