Επικοινωνία

Θέλετε να νιαουρίσετε; Σας ακούμε!

Ο mavrosgatos.gr είναι η μοναδική κλαδική ιστοσελίδα εναλλακτικής και αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και είναι πιστοποιημένο μέλος του μητρώου Online Media της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Αποτελεί ιδιοκτησία της Insurance Innovation. Περισσότερες πληροφορίες στο www.insuranceinnovation.gr