Αποζημιώθηκε η γραμματέας του ΠΣΑΣ που αποχώρησε το 2019 χωρίς έγκριση του ΔΣ!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Το βαρέλι δεν έχει πάτο για τον ΠΣΑΣ και την διοίκηση κατά τα έτη 2017 – 2020

Διαβάστε μερικά από τα ευρήματα του διαχειριστικού ελέγχου για την χρήση 2019

  • Για τα έξοδα του συνεδρίου του MDRT για το 2019 όπως ξενοδοχεία, catering κ.ο.κ που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του MDRT από πλευράς νομιμότητας, δεν υφίσταται απόφαση του Δ.Σ επικύρωσης των εξόδων καθώς και υπογεγραμμένη σύβασή που να έχει συναφθεί μεταξύ του συνδέσμου ΠΣΑΣ και του οργανισμού MDRT.
  • Στη συνέχεια της οικειοθελούς αποχώρησης της γραμματείας, εκταμιεύθηκε η αποζημίωση του δώρου Χριστουγέννων και της αδείας το μήνα Οκτώβριο του 2019, χωρίς να υπάρχει απόφαση Δ.Σ που να επικυρώνει την πράξη αυτή.
  • Δεν καταχωρήθηκαν συνολικά έσοδα και δαπάνες από τις 24/9/2019 έως και τις 31/12/2019 λόγω μη παράδοσης των φυσικών παραστατικών από την διοίκηση στον υπεύθυνο λογιστή του συνδέσμου. Ως αποτέλεσμα των παράνομων αυτών ενεργειών από την πλευρά της διοίκησης καθώς και δεν εμφανίζονται στα επίσημα βιβλία σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο θα επιφέρει κυρώσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις στον ΠΣΑΣ.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Real Estate Business από Μεγάλο Επιμελητήριο!

Μεγάλο Επιμελητήριο της χώρας υπέγραψε για αγορά οικοπέδου αξίας 7.000.000 !! Με τα χρήματα των μελών του βεβαίως! Και αυτό συμβαίνει όταν