20.439 € το σύνολο των παραστατικών που δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία του ΠΣΑΣ για το 2017 !!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μέγα σκάνδαλο για τον ΠΣΑΣ αποκάλυψε το πόρισμα της έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου το οποίο συντάχθηκε από την ορισθείσα εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και συμβούλων.

Από τον αναλυτικό πίνακα του πορίσματος ΜΟΝΟ για το 2017 προκύπτει συνολικό ποσό καθαρής αξίας 20.439,53€ το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία ενώ έχει εξοφληθεί είτε με μετρητά είτε μέσω τράπεζας και ώς εκ τούτου δεν έχει εκπέσει από την φορολογική δήλωση της χρήσης και ούτε έχει εκπέσει ο αναλογούν ΦΠΑ ποσού 1.393,17€

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση «επιπλέον η μη καταχώρηση των ανωτέρω δαπανών φέρει ποινική ευθύνη έναντι φορολογικών αρχών για απόκρυψη δαπανών – εξόδων και χειραγώγηση του αποτελέσματος και κατάχρηση των οικονομικών πόρων του συνδέσμου»

Έξοδα μισθοδοσίας με μετρητά!

Στην ίδια χρονιά παρατηρήθηκαν έξοδα μισθοδοσίας τα οποία αντί να εξοφληθούν μέσω τραπέζης, εξοφλήθηκαν μέσω ταμείου με έκδοση απόδειξης δαπανών, πράξη η οποία , όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ελεγκτής «καθιστά το ύψος της δαπάνης αυτής ώς μη αναγνωρίσιμη φορολογικά»

Καμία αναφορά των δαπανών στα πρακτικά του ΔΣ!

Ουσιαστικά, για καμία από τις δαπάνες που αναφέρονται στο πόρισμα για το 2017 δεν βρέθηκαν πρακτικά του Δ.Σ τα οποία να τις εγκρίνουν όπως ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου. Αυτό συνεπάγεται πως οι ανωτέρω δαπάνες δεν θεωρούνται πως έχουν γίνει προς όφελος του σωματείου το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει περεταίρω προβλήματα σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.

Δαπάνες χιλιάδων ευρώ που ουδεμία σχέση έχουν με τους σκοπούς του συνδέσμου!

Χιλιάδες ευρώ είναι το σύνολο δαπανών που ουδεμία σχέση έχουν με τους σκοπούς του ΠΣΑΣ! Ενδεικτικά, μερικά από τα έξοδα που γίνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 αφορούσαν ψώνια σούπερ μάρκετ από το Lidl, ηλεκτρικά είδη από τα γνωστά καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ, αεροπορικά εισιτήρια, πληρωμές για καθαριστικά, φωτοτυπίες κλπ.!

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Αποκάλυψη! Διαφημίζεται ασφαλιστικό certificate που δέν έχει καμία άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο!

Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται η διεξαγωγή ασφαλιστικού κύκλου σπουδών και συγκεκριμένου certificate το οποίο όμως δέν