Μαύρος Γάτος

Η εντυπωσιακή οικονομική πορεία του Ασφαλιστικού Ομίλου Accreditedτην περίοδο 2019-2020.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Η Accredited Insurance με 50 χρόνια επιτυχούς πορείας στις ΗΠΑ, σημειώνει εκθετική πορεία ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή αγορά όπου δραστηριοποιείται ενεργά κατά την τελευταία τριετία, ακολουθώντας τη γενικότερη εντυπωσιακά ανοδική πορεία του Ομίλου. Στην Ελλάδα ο όμιλος εκπροσωπείται από την Aegean Insurance που προς το παρόν παρέχει τον κλάδο των χερσαίων οχημάτων

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Accredited Insurance βάσει της οδηγίας Solvency II υπερκαλύπτει κατά πολύ τις απαιτήσεις, καθώς ο δείκτης φερεγγυότητας για το 2019 ανήλθε στο 278%, σημειώνοντας θεαματική άνοδο στην τριετία: 221% (2017), 251% (2018), 278% (2019), τη στιγμή που οι εργασίες κατά το έτος 2019 στα εγγεγραμμένα συνολικά ασφάλιστρα σημείωσαν μεγάλη αύξηση της τάξεως του 204%.

Για το έτος 2019 τα κέρδη ανήλθαν σε €45εκ. αυξημένα κατά 180% σε σχέση με το 2018, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 269%. Οι εργασίες σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν επίσης, πολύ σημαντική αύξηση της τάξης του 147%, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους (2019) ο όμιλος πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €115 εκ. και ολοκλήρωσε 16 μεγάλα deals εξαγορών και συγχωνεύσεων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών οργανισμών.

Δείτε τη δημοσίευση που έκανε η Aegean Insurance στο facebook:

More to explorer

Και πράκτορας…και πρόεδρος Συλλόγου….και μέτοχος στην εταιρεία του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Νομιμότατο αλλα ηθικό;

Νόμιμο είναι, Ηθικό είναι; Πράκτορας ασφαλειών, πρόεδρος συλλόγου και στην εταιρεία του ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Όλα νόμιμα, και ξεκάθαρα

400€ κόστισε το κάθε webinar στο Ε.Ε.Α! Προφανώς είχε και διάλειμμα για ψηφιακό φαγητό!

Εξωπραγματικό είναι το ποσό που δόθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών για την διενέργεια 8 διαδικτυακών σεμιναρίων για λογαριασμό του Ε.Ε.Α! Συγκεκριμένα

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΓΑΤΟ: Ποιό είναι το πρόγραμμα κατάρτισης της Περιφ. Αττικής που σήμερα ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α αναφέρει πως “δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Ε.Ε.Α για να συμπεριληφθούν και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές”;

Παντού σήμερα διαβάζουμε πως “δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Ε.Ε.Α. για την ένταξη και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων