Μαύρος Γάτος

Τι απάντησε η Insurance Europe για την αναθεώρηση της Solvency II

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Του Αντώνη Αντωνόπουλου

Το σχόλιό της στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II έδωσαν οι Ευρωπαίοι Ασφαλιστές και η Insurance Europe.

Η Insurance Europe δηλώνει σύμφωνη ως επί το πλείστον με την αρχική έκθεση συνεπειών, με τους στόχους και τις επιλογές πολιτικής, υπογραμμίζει όμως, ότι υπάρχουν ορισμένες βελτιώσεις που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της Solvency II.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ασφαλιστές θα συνεχίσουν να προσφέρουν προϊόντα ασφάλισης ζωής και συνταξιοδοτικά συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας. Ωστόσο,θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι δυο παράγοντες:

Αρχικά, η τήρηση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών και ιδίως των μακροπρόθεσμων σε λογικά επίπεδα και δεύτερον, η διασφάλιση των ενδεδειγμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει σαφέστερο ότι οι επιλογές πολιτικής που οδηγούν σε αιτιολογημένη και αναγκαία μείωση των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων θα εξεταστούν από την Επιτροπή.

Ταυτόχρονα, η Insurance Europe υποστηρίζει την επέκταση και βελτίωση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαιότητας στην Solvency IΙ, αλλά και τους ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού και την ισχυρή προστασία των ασφαλισμένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένο πως ο συστημικός κίνδυνος είναι περιορισμένος για τον ασφαλιστικό τομέα τυχόν νέα μέτρα πρέπει να περιορίζονται στην εφαρμογή του ολιστικού πλαισίου IAIS. Παράλληλα, η Insurance Europe δεν υποστηρίζει τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων χωρίς στάθμιση των κινδύνων ως κίνητρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Ως εκ τούτου δύο επιπρόσθετοι στόχοι οφείλουν να προστεθούν. Αυτός της διασφάλισης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας και του εξορθολογισμού των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Αναφορικά, τέλος, με το οικονομικό και κοινωνικό αντίκρισμα, η Επιτροπή κάνει λάθος να θεωρεί ότι ισχυρή κεφαλαιοποίηση του κλάδου σημαίνει ότι η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Μπορεί μια ασφαλιστική να φαίνεται σταθερή σε μια αύξηση κεφαλαίου, οι τυχόν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα των ασφαλιστικών να προσφέρουν προϊόντα με μακροπρόθεσμες εγγυήσεις.

Διαβάστε συνολικά την απάντηση της Insurance Europe εδώ.

More to explorer

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Μεγάλο σκάνδαλο (που προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν) βρίσκεται σε εξέλιξη με χρήματα αμοιβαίων κεφαλαίων που δέν αποδίδονταν ποτέ στην Ασφαλιστική εταιρεία

Μεγάλο σκάνδαλο (που προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν) βρίσκεται σε εξέλιξη στην ελληνική τραπεζοασφαλιστική αγορά. Η υπόθεση ξεκινάει λίγους μήνες νωρίτερα όταν με

Την Δευτέρα στον Μαύρο Γάτο: ΠΣΣΑΣ: Συντονισμένες κινήσεις για να καπελώσουν τα σωματεία της διαμεσολάβησης; Ολη η αληθεια!

Την Δευτέρα στο μαύρο γατούλη όλη η αλήθεια για την αλλαγή του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΠΣΣΑΣ (μετα δύο σίγμα) που κάνει συντονισμένες κινήσεις