Διευκρινήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σημαντικές πληροφορίες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Διευκρινήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή. 

Η λογιστική εταιρεία Business Forward ενημερώνει σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης για τα ληφθέντα μέτρα του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, σχετικά με το νέο μέτρο της ενίσχυσης με τη μορφή «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» (βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
Α. 1076/02.04.2020) και της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο «my Business Support» σας αναφέρουμε τα εξής:

Η ενίσχυση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» συνιστά ουσιαστικά «Κρατικό Δάνειο ενίσχυσης ρευστότητας» το οποίο, υπό προϋποθέσεις και με σωστή διαχείριση, μπορεί κατά τη γνώμη μας, να αποτελέσει ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που θα δοθεί στις επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δύσκολες βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνθήκες.
Δεν έχει σχέση με την προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος των Επιχειρήσεων. Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους πληγέντες κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης μέσω (TAXIS) με κατάθεση σε δηλωθέντα επαγγελματικό λογαριασμό.
Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.

Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα. Άρα το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση θα υπολογιστεί, βάσει σχετικού επιμερισμού του συνολικού ποσού σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ρήτρα μη απολύσεων
« Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς,
οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. Ωστόσο, δεν οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου
της ανωτέρω δέσμευσης.

Επιστροφή της «Ενίσχυσης» ( Χρόνος και Επιτόκιο )
Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρο είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος εντός πενταετίας, με
εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, το ύψος του οποίου δεν έχει οριστεί ακόμα.
Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν