ΕΚΠΟΙΖΩ: Καμπανάκι κινδύνου για αυξήσεις σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας

Facebook
Twitter
LinkedIn

Για κίνδυνο αυξήσεων κάνει λόγο η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ, αναφερόμενη σε διάταξη που μπήκε στον Πτωχευτικό Κώδικα και προβλέπει ότι «συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες, που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας.

Όπως επισημαίνει, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα μπορούν να καθορίζονται δείκτες αυτοί, ενώ οι ασφαλιζόμενοι θα μπορούν να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον δε συμφωνούν, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, με τη συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου επιχειρείται επέμβαση στις υφιστάμενες συμβάσεις μακροχρόνιων νοσοκομειακών ασφαλίσεων, καθώς θα αρκεί πλέον να αναφέρονται μόνο τα αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια αναπροσαρμογής (πχ. δείκτης υγείας και ηλικία ασφαλισμένου), χωρίς να εξειδικεύεται σε τι ποσοστό το κάθε κριτήριο συμμετέχει στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου.

Με δεδομένο μάλιστα όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, «ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους παράγοντες ή δείκτες, αφήνει τις εταιρίες να καθορίσουν οι ίδιες τους παράγοντες που τους εξυπηρετούν και την επιρροή τους στη σύμβαση.

Μπορούν δηλαδή να καθορίσουν λ.χ. ένα οποιοδήποτε ετήσιο ποσοστό λόγω ηλικίας (π.χ. 4 %), αφού η ηλικία αναφέρεται ως παράγοντας και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα ή παράγοντες που κρίνουν ότι τους εξυπηρετούν καλύτερα για πρόσθετες αυξήσεις».

Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές που θα υποχρεωθούν, λόγω της αύξησης του ασφαλίστρου να διακόψουν μία ασφαλιστική σύμβαση υγείας να μην είναι σε θέση να βρουν ανάλογη κάλυψη σε άλλη εταιρία, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα προσφέρουν κυρίως ετήσια συμβόλαια.

Τονίζει μάλιστα ότι η διάταξη είναι και αντισυνταγματική και υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της Οδηγίας 93/13 για τους καταχρηστικούς όρους .

 

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν