Ηλεκτρονική Διαδικασία Πληρωμής Αποζημιώσεων από την INTERLIFE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων Αποζημίωσης και των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της Εταιρείας και προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα εξαιτίας του ιού SARS-CoV-2, η INTERLIFE Ασφαλιστική έθεσε σε εφαρμογή από 19/3/2020 και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, τη νέα Ηλεκτρονική Διαδικασία Πληρωμής Αποζημιώσεων.

Η διακίνηση των εγγράφων, που αφορούν τον διακανονισμό των ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων, θα γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Αποζημιώσεων με την παραλαβή των σκαναρισμένων πρωτότυπων παραστατικών και δικαιολογητικών.

Επιπλέον, τίθεται σε ισχύ η πληρωμή των αποζημιώσεων, με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε δικαιούχου, αντί της έκδοσης τραπεζικών επιταγών που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Τα 3 βήματα που καλείται να ακολουθήσει ο δικαιούχος για την είσπραξη της Αποζημίωσης είναι τα ακόλουθα:

Βήμα 1ο

Να αποστείλει με email στην αρμόδια Διεύθυνση Αποζημίωσης τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας (email)
Αριθμό κινητού τηλεφώνου
Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας στην οποία διαθέτει λογαριασμό ΙΒΑΝ στο όνομά του ή άλλο αποδεικτικό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της τράπεζας.
Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
Έγγραφα, τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.
Εφόσον πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα, ο δικαιούχος θα λάβει στο email που γνωστοποίησε στην εταιρία την Εξοφλητική Απόδειξη Αποζημίωσης.

Βήμα 2ο

Ο δικαιούχος πρέπει να στείλει με email στην αρμόδια Διεύθυνση Αποζημίωσης υπογεγραμμένη την εξοφλητική απόδειξη που έλαβε.

Με την παραλαβή των παραπάνω η Εταιρεία καταθέτει στον Δικαιούχο το ποσό της Αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό που της κοινοποιήθηκε.

Βήμα 3ο

Ο δικαιούχος, πρέπει να στείλει και ταχυδρομικά όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που έστειλε με email στην Εταιρεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης και να κλείσει ο φάκελος της ζημίας.

Η νέα Ηλεκτρονική Διαχείριση Αποζημιώσεων παρέχει εύκολη και ασφαλή ανταλλαγή και χρήση πληροφοριών, επιταχύνει τις διαδικασίες και προσδίδει περαιτέρω αξία στη συνεργασία της Εταιρείας με τους συνεργαζόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και τους πελάτες της.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν