Νέα νομική μορφή και φορολογικά – δανειακά κίνητρα της κυβέρνησης θα δώσουν ώθηση στη συνένωση ασφαλιστικών γραφείων

Facebook
Twitter
LinkedIn

Συντονισμένη προσπάθεια για άρση εμποδίων αλλά και για πλέγμα κινήτρων ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των εταιρειών στην Ελλάδα, ξεδιπλώνει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του capital.gr και της δημοσιογράφου Δήμητρας Καδδά, στο τραπέζι είναι πρόταση για μία νέα, ευέλικτη, νομική οντότητα, η οποία θα διευκολύνει τη συγχώνευση ή τον συνεταιρισμό μεταξύ επιχειρήσεων με τρόπο που να διασφαλίζει καλύτερα τους μετόχους σε νομικό επίπεδο, για παράδειγμα καθιστώντας πιο εύκολη τη συνένωση αλλά και τον διαχωρισμό τους.

Παράλληλα, εξετάζονται μία σειρά από κίνητρα σε εταιρείες που αποφασίζουν να κάνουν το εν λόγω βήμα συνεργασίας με τη δυνατότητα να πληρώνουν για ένα διάστημα μικρότερο εταιρικό φόρο ή τέλος επιτηδεύματος. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται σύμφωνα με πληροφορίες και το κατά πόσο θα μπορούν τα εν λόγω κίνητρα να ενταχθούν στο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επίσης, διερευνώνται οι δυνατότητες παροχής ειδικών δανείων για περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγωγών αλλά και η μοριοδότησή τους κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Επιπλέον, εξετάζονται άλλες μορφές συνεργασίας που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και πώς αυτές μπορούν να στηριχθούν, όπως για παράδειγμα, η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικών, λογιστικών, κτηριακών κλπ. Ειδική έμφαση δίδεται στις εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό και στην ανάγκη να υπάρξει ειδική πρόνοια για την ανάπτυξή τους.

Ο κ. Πατέλης, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, έδωσε έμφαση στο να μην υπάρχουν εμπόδια στον επιχειρηματία που δεν θέλει να παραμείνει για πάντα μικρομεσαίος. “Μερικοί προφανώς θα το προτιμήσουν. Άλλοι, όμως, θέλουν να μεγαλώσουν. Για αυτούς θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα και να τους βοηθήσουμε. Αλλά και για το καλό της οικονομίας. Πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν δυσκολίες να χρηματοδοτηθούν, να εξαγάγουν, να προσλάβουν προσωπικό, αλλά και να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες. Για αυτό έχει συσταθεί μια διυπουργική επιτροπή ώστε να μελετήσει αυτό το θέμα, πώς μπορεί, δηλαδή, να βοηθήσει το κράτος να μεγαλώσει η μέση ελληνική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναμένεται να δοθούν πολλά και σημαντικά κίνητρα και στον ασφαλιστικό κλάδο προκειμένου μικρομεσαία αλλά και μεγάλα διαμεσολαβητικά σχήματα να ξεκινήσουν συζητήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε συνένωση δυνάμεων και με αυτό τον τρόπο να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισμό που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο