Μαύρος Γάτος

Oδηγίες για την ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη από το WTTC

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) αναφέρεται με νέες οδηγίες του στην ασφάλιση για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών.

Οι νέες αυτές οδηγίες αποσκοπούν στην επιστροφή στα ασφαλή, υγιή και υπεύθυνα ταξίδια και τη διασφάλιση του γεγονότος πως ο ασφαλιστικός κλάδος θα ανταποκριθεί κατάλληλα στη νέα κανονικότητα που θα βιώσουν οι τουρίστες στα ταξίδια τους.

Η ασφάλιση αποτελεί ένα ζωτικό τμήμα της ταξιδιωτικής και τουριστικής εμπειρίας παρέχοντας γαλήνη και προτάσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου προς τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και τους οργανισμούς στο σύνολο του κλάδου.

Οι οδηγίες του WTTC διαιρούνται σε 5 πυλώνες:

 • Λειτουργική Ετοιμότητα\ Ετοιμότητα Προσωπικού
 • Ασφαλής Εμπειρία
 • Ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αισιοδοξίας
 • Καινοτομία
 • Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών.

Τα κυριότερα σημεία των νέων οδηγιών είναι τα εξής:

 • Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να παρέχουν σχέδια διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης του Κορoνοϊού, στις ασφαλιστικές εταιρίες
 • Τα σχέδια των οργανισμών πρέπει να είναι ακριβή, πρακτικά και εύκολα ως προς την τήρηση
 • Το προσωπικό πρέπει να έχει ενημερωθεί για τα μέτρα που έχουν ληφθεί καθώς και για τα ασφαλιστικά προϊόντα που τους καλύπτουν
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να διασφαλίσουν πως οι έλεγχοι θα εντοπίζουν κενά και θα παρέχουν τους κατάλληλους συνεργάτες και τους παρόχους ώστε να διαβεβαιώνεται η παροχή της απαραίτητης κάλυψης
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να δημιουργήσουν μία γενική ασφαλιστική κάλυψη και σχέδια διαχείρισης κινδύνου με στόχο να παρέχεται ασφάλεια στους πελάτες
 • Διασφάλιση της γνώσης των όρων, των προϋποθέσεων και της ορίων της κάλυψης των προϊόντων και των υπηρεσιών
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να δημιουργήσουν μία ελάχιστη βάση υποχρεωτικής κάλυψης για τους κινδύνους που παρουσιάζει ο Κορoνοϊός
 • Ενημέρωση όσων ταξιδιωτών δε γνωρίζουν τον κίνδυνο στον οποίο θα εκτεθούν και παρουσίαση της κατάλληλης κάλυψης.

Η Πρόεδρος και CEO του UNWTO, Gloria Guevara, τονίζει τη σημασία της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης στα ταξίδια και τον Τουρισμό, και αναφέρει πως οι νέες οδηγίες θα συνεισφέρουν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Πηγή: money-tourism.gr

More to explorer

Και πράκτορας…και πρόεδρος Συλλόγου….και μέτοχος στην εταιρεία του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Νομιμότατο αλλα ηθικό;

Νόμιμο είναι, Ηθικό είναι; Πράκτορας ασφαλειών, πρόεδρος συλλόγου και στην εταιρεία του ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Όλα νόμιμα, και ξεκάθαρα

400€ κόστισε το κάθε webinar στο Ε.Ε.Α! Προφανώς είχε και διάλειμμα για ψηφιακό φαγητό!

Εξωπραγματικό είναι το ποσό που δόθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών για την διενέργεια 8 διαδικτυακών σεμιναρίων για λογαριασμό του Ε.Ε.Α! Συγκεκριμένα

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΓΑΤΟ: Ποιό είναι το πρόγραμμα κατάρτισης της Περιφ. Αττικής που σήμερα ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α αναφέρει πως “δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Ε.Ε.Α για να συμπεριληφθούν και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές”;

Παντού σήμερα διαβάζουμε πως “δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Ε.Ε.Α. για την ένταξη και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων