Μαύρος Γάτος

Προβληματισμός…..σχετικά με την έκπτωση 25% (Covid19)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020 (ΠΝΠ 30.03.2020) νομοθετήθηκε ότι για τις επιχειρήσεις (και τους μισθωτούς τους) καθώς και για λοιπά φυσικά πρόσωπα, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

Επιπλέον, με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών (31ης Μαρτίου 2020), διευκρινίστηκε ότι:

α) Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/3/2020 έως και 30/4/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

Β) Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/3/2020 έως 30/4/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

 

Τέλος, με την Α 1068/2020, δόθηκε παράταση έως και την 10.04.2020 στις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020.

Παρόλη τη θετική κατεύθυνση του παραπάνω μέτρου, η εξαίρεση του ΦΠΑ και των ΠΚΦ ελαχιστοποιεί, την συγκεκριμένη περίοδο, τα όποια οφέλη για τη ρευστότητα (και του κράτους και των επιχειρήσεων). Υπάρχουν κλάδοι, που δεν θα σταματήσουν να τιμολογούν. Δυστυχώς όμως θα σταματήσουν να εισπράττουν. Αν λόγω της μειωμένης ρευστότητας, αναβάλλουν την εξόφληση των εν λόγω φόρων για το εγγύς μέλλον (Αύγουστος, Σεπτέμβριος κ.ο.κ.) τότε τους συγκεκριμένους μήνες θα διογκωθεί το υπόλοιπο των φορολογικών υποχρεώσεων και από τις μελλοντικές συναλλαγές που επίσης δεν θα είναι εύκολο να εισπραχθούν. Άρα, για το μεσοδιάστημα το κράτος χάνει πόρους και οι επιχειρήσεις «αποθηκεύουν» παραπάνω μελλοντικά χρέη……φαύλος κύκλος.

Μία πραγματική ένεση ρευστότητας και για τα δύο μέρη (κράτος και φορολογούμενοι) θα ήταν να ενταχθούν και ο ΦΠΑ και οι ΠΚΦ στο μέτρο της έκπτωσης του 25%. Και ανάλογα με την πραγματική κατάσταση της ρευστότητας της κάθε εταιρείας να μπορεί να επιλέγει, είτε να εξοφλήσει εμπρόθεσμα με έκπτωση 25%, είτε να μεταθέτει τις εν λόγω οφειλές για το μέλλον που, θεωρητικά τουλάχιστον, θα έχουν βελτιωθεί οι εισπράξεις της.

Τέλος, αν και λίγο ανατρεπτικό, ίσως για πρώτη φορά θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους φορολογουμένους, μια πιο ορθολογική χρήση της προκαταβολής φόρου της προηγούμενης χρήσης. Μήπως θα μπορούσε να συμψηφίσει σε κάποιες περιπτώσεις (και αυτό κατ’ επιλογή) τρέχουσες οφειλές; Με τον τρόπο αυτό το κράτος θα «έκλεινε» τα δημοσιονομικά κενά με έναν έμμεσο τρόπο και οι επιχειρήσεις θα δημιουργούσαν απόθεμα ρευστότητας….που θα τους χρειαστεί…. Ακραίο? Μα, ζούμε μια ακραία κατάσταση… Αν όχι τώρα, πότε;

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/48308/problhmatismossxetika-me-thn-ekptwsh-25-covid19?fbclid=IwAR3R3Ijwuim0s4dTq7ABS2aFVymM00apPwQ7-0Lbu9aU6ec1XE4dcOTKI1Y

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Bourgazas & Associates E.E: Δεν είμαστε πλέον εκπρόσωποι της City Insurance! Τι απαντά το Επικουρικό Κεφάλαιο για το ζήτημα των αποζημιώσεων;

Σε ένα ατελείωτο κομφούζιο εξελίσσεται η υπόθεση της City Insurance, με την αβεβαιότητα να εντείνεται όλο και περισσότερο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η

Εντός 30 ημερών υποχρεούνται οι ασφαλισμένοι της City Insurance να συνάψουν συμβόλαιο με νέα εταιρεία! Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος εντός αυτού του διαστήματος;

Σύγχυση έχει προκαλέσει στην Ελληνική αγορά η οριστική ανάκληση της λειτουργίας της City Insurance, δεδομένου ότι 180.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων βρίσκονται στον