ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ! Στατιστικά στοιχεία του κλάδου χωρίς πηγή προέλευσης σε προσωπικό προφίλ FACEBOOK!

Facebook
Twitter
LinkedIn

O Μαύρος Γάτος είδε να κυκλοφορούν στο Facebook και να αναπαράγονται μετά και από κλαδικά μέσα, σημαντικά δεδομένα που αφορούν στον κλάδο αυτοκινήτου. Τα στοιχεία αυτά κυκλοφορούν χωρίς να αναφέρουν πηγή προέλευσης και ημερομηνία έκδοσης σε προσωπικό προφίλ και οδηγούν σε συμπεράσματα. Ποιος είναι ο φορέας που εκδίδει αυτά τα στοιχεία ; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ορθότητας και της πληρότητας τους;

Ο Μαύρος Γάτος δεν μιλάει ποτέ χωρίς να σκεφτεί και δεν μιλάει ποτέ χωρίς έρευνα.

Πρώτα ανέτρεξε στο επίσημο website της ΕΑΕΕ και μετά στο επίσημο website τους Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτου και διαπίστωσε τα ακόλουθα :

H τελευταία αναρτημένη στατιστική επετηρίδα της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων προς δημόσια χρήση στο επίσημο website της ΕΑΕΕ, αναφέρεται σε στοιχεία του έτους 2018.  O Μαύρος Γάτος αφιέρωσε χρόνο και έψαξε όλα τα δημοσιευμένα στοιχεία που αναρτήθηκαν κατά καιρούς στο επίσημο website της ΕΑΕΕ και δεν βρήκε πουθενά στοιχεία του 2020 που να αφορούν στον Κλάδο Αυτοκινήτου – γεγονός καθόλου αξιοπερίεργο αφού οι επετηρίδες δημοσιεύονται χρόνια τώρα με χρονική υστέρηση.

Στο επίσημο website τους Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτου υπάρχουν οι ακόλουθες στατιστικές αναφορές :


-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 1ο ΤΡΙMΗNΟ 2020

-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 1ο ΤΡΙMΗNΟ 2020

-ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΤΡΙMΗNΟ 2020

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 1ο ΤΡΙMΗNΟ 2020

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 1ο ΤΡΙMΗNΟ 2020

-ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΤΡΙMΗNΟ 2020

-ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1ο ΤΡΙMΗNΟ 2020

Πουθενά όμως μέσα από την έρευνα μας δεν υπάρχουν δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία για το εμπορικό ασφάλιστρο του 2020. Μια «βόλτα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες» αποτελεί επίσημο στατιστικό στοιχείο που οδηγεί σε  συμπεράσματα περί εμπορικού ασφαλίστρου του κλάδου;

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι το ασφάλιστρο αυτοκινήτου είναι χαμηλό. Η αγορά μας χρόνια τώρα αναφέρεται σε αυτό το θέμα και ο κλάδος κάνει αγώνα.

Αλλά, όταν αναφερόμαστε σε  «τιμές εμπορικές κάτω από το αναγκαίο τεχνικό ασφάλιστρο» δημοσίως μήπως οι ίδιοι μειώνουμε την αξιοπιστία του κλάδου και μάλιστα τη στιγμή που μόλις πριν από μερικές μέρες δημοσιεύτηκαν οι πίνακες φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών οι οποίοι κατά μέσο όρο δείχνουν αύξηση στον μέσο δείκτη φερεγγυότητας τους σε σχέση με το 2018 ;

Και εάν αυτά τα στοιχεία που κυκλοφορούν είναι τόσο έγκυρα και εκπροσωπούν την πραγματική κατάσταση του κλάδου γιατί  αναρτώνται στο Facebook με προχειρότητα για να τα δουν φίλοι – φίλων και δεν δημοσιεύονται επίσημα από την ΕΑΕΕ (ή από οποιονδήποτε φορέα προκύπτουν) με τον κατάλληλο σχολιασμό και  προς χρήση όλων των ενδιαφερομένων εταιριών, διαμεσολαβητών, πελατών κλπ;

Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι επίσημοι πίνακες και επίσημα στατιστικά στοιχεία που προφανώς προκύπτουν από ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  που α) υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς του κλάδου και που β)  η ύπαρξη τους έχει κόστος που επιμερίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες,  δεν δημοσιεύονται ονομαστικά αλλά αποτελούν ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Ειδικά μάλιστα όταν τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε συμπεράσματα για τον κλάδο που επηρεάζουν όλες τις εταιρίες.

Για σκοπούς δεοντολογίας  αλλά και ορθότητας συμπερασμάτων , σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο τέτοιου τύπου δεδομένα  δημοσιεύονται  επ΄ονόματι του φορέα ή της υπηρεσίας που τα προετοιμάζει ως πηγή προέλευσης και τυγχάνουν επίσημου σχολιασμού από τον φορέα ή την υπηρεσία. Τέλος, για να μην ξεχνιόμαστε – ο φορέας αυτός   εγγυάται και φέρει την ευθύνη για   την εγκυρότητα , την πληρότητα και την ασφάλεια των δεδομένων βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν