Από πότε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παίρνει θέση για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής; Με ποια αρμοδιότητα;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Από πότε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παίρνει θέση για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής; Με ποια αρμοδιότητα;

Είδαμε  στο insurance-eea.gr ακόμα ένα ανούσιο και ανυπόγραφο άρθρο να παίρνει θέσεις και να δυσανασχετεί, (!) για την έκβαση της πώληση της  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αυτή τη φορά.

Από πότε τα Επιμελητήρια παίρνουν θέση για την πώληση ή όχι κολοσσών όπως η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ; Με ποια ακριβώς αρμοδιότητα και εκπροσωπώντας ποιόν ;

Εξετάζοντας τις δημοσιευμένες από το ίδιο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  αρμοδιότητες του , βλέπουμε ότι ο σχολιασμός εξαγορών επιχειρήσεων και η εκτίμηση της έκβασης τους, δεν είναι μια από αυτές!

Όπως …ούτε αρμοδιότητα του είναι η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ των σωματείων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών…

 

Διαβάστε παρακάτω τις ακριβείς αρμοδιότητες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του.

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του:

 • Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα προς την Πολιτεία, για κάθε θέμα που απασχολεί τους επαγγελματίες, είτε στο σύνολό τους, είτε μεμονωμένα κατά κλάδο.
 • Ενημερώνει για θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες όπως επαγγελματική στέγη, δημοτικοί φόροι, άδειες λειτουργίας κ.λπ..
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των επαγγελματιών της περιφέρειας του. Χορηγεί στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής αυτών.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες. Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων που έχουν ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών, εκ των οποίων ορίζονται από την Διοικητική Επιτροπή για την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, σε αιτούντες μέλη του Επιμελητηρίου και ο οποίος ισχύει για  διετία, απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ενισχύει οικονομικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τα μέλη τους υπάγονται στην δύναμή του.
 • Παρέχει βοήθεια μέσω της Επιμελητηριακής διαιτησίας για την ταχεία επίλυση εμπορικών διαφορών.
 • Τηρεί βιβλίο καταχώρισης επωνυμιών και διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων.
 • Τηρεί ειδικό μητρώο και εκδίδει ταυτότητες σε ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.
 • Τηρεί μητρώο Μεσιτών ακινήτων
 • Υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.
 • Συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ενημέρωση των μελών του.
 • Παρέχει πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.
 • Εκδίδει διμηνιαίο δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή, που περιέχει επίκαιρα επαγγελματικά νέα, σημειώματα και άρθρα που αναφέρονται      στον εμπορικό-οικονομικό τομέα, νέα από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα αγορανομικά, χρηματοδότησης, φορολογικά, ενημέρωσης για διεθνείς εκθέσεις κ.λπ..
 • Οργανώνει εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με ξένες αγορές.
 • Εκπονεί κλαδικές μελέτες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Αναθέτει γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένους νομικούς, για θέματα που απασχολούν τους κλάδους που υπάγονται στην δύναμή του, με στόχο τη τεκμηριωμένη προώθηση αιτημάτων τους προς την πολιτεία.
 • Ενημερώνει Σχετικά με προκηρύξεις Κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν επαγγελματίες-μέλη του.
 • Διαθέτει κόμβο (web site) παρέχοντας στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες όπως: πρόσβαση στο Internet, χρήση e-mail, δημιουργία και αναβάθμιση επαγγελματικών ιστοσελίδων κ.τ.λ.

Νιάου εκεί στο Επιμελητήριο ;

Από πότε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παίρνει θέση για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής; Με ποια αρμοδιότητα; 1

 

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν