Η Ε.Α.Δ.Ε τι είναι βάσει της συνδικαλιστικής νομοθεσίας ; Αυτό το σχήμα δεν ορίζεται πουθενά.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μετά τα διάφορα που άκουσε, ο Μαύρος Γάτος αποφάσισε να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με το θέμα των σωματείων που εκπροσωπούν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Καταφεύγοντας λοιπόν στην συνδικαλιστική νομοθεσία και ειδικότερα του ν.1264/82 , ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των σωματίων , παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία προς γνώση και ενημέρωση όλων των διαμεσολαβητών … για να μην μας πιάνουν κότσο ορισμένοι!

 

Τι είναι το πρωτοβάθμιο σωματείο :

Σωματείο είναι η ένωση 20 τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο κλάδο της οικονομίας ή εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Τα πρωτοβάθμια σωματεία διακρίνονται σε:

Ομοιοεπαγγελματικά, Κλαδικά, Επιχειρησιακά, Τοπικά, Πανελλαδικά & Τοπικά Παραρτήματα.

  • Ομοιοεπαγγελματικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός π.χ. σωματείο λογιστών, σωματείο οικοδόμων κλπ
  • Κλαδικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, όπου εργάζεται ο μισθωτός, π.χ. σωματείο εργαζομένων στη βιομηχανία τσιμέντου, στη χημική βιομηχανία, σωματεία τραπεζοϋπαλλήλων,
  • Τοπικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή τον κλάδο σε μία πόλη ή ένα νομό π.χ. σωματείο εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
  • Πανελλαδικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή το κλάδο και έχουν πανελλαδική εμβέλεια π.χ. Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας

 

Ποιες είναι οι Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ;

Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις  είναι οι Ομοσπονδίες.

Οι Ομοσπονδίες είναι ενώσεις δύο τουλάχιστον σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή του ίδιου ή συναφών επαγγελμάτων, δηλαδή, οι Ομοσπονδίες περιλαμβάνουν στις τάξεις τους

  • Σωματεία εργαζομένων που είναι οργανωμένα με βάση την εκμετάλλευση ή επιχείρηση, όπου εργάζεται ο μισθωτός (σωματεία εργοστασιακά ή επιχειρησιακά)
  • Σωματεία εργαζομένων οργανωμένα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει ο μισθωτός (σωματεία κλαδικά,) Σωματεία εργαζομένων οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός ανεξάρτητα από την εκμετάλλευση ή επιχείρηση όπου εργάζεται

Η Ομοσπονδία μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών, δηλαδή από σωματεία επιχειρησιακά και από σωματεία κλαδικά ή ομοιοεπαγγελματικά.

Οι Ομοσπονδίες ιδρύονται από δύο τουλάχιστον Σωματεία εργαζομένων και έχουν νομική προσωπικότητα. Για την ίδρυση τους ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τα Σωματεία εργαζομένων και ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που εφαρμόζονται γι΄ αυτά.

Οι Ομοσπονδίες εφ’ όσον είναι αντιπροσωπευτικές (άρθρο 1.ν.δ.186/1969), συνάπτουν ομοιοεπαγγελματικές ή ειδικές συλλογικές συμβάσεις (άρθρο 7 παρ.1β,γ,δ,3,4,5, ν.3229/1955).

Η εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας γίνεται μέσα από την Γενική Συνέλευση ή το Συνέδριο των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Ποιες είναι οι Τριτοβάθμιες συνδικαλιστιστικές οργανώσεις ;

Στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ανήκουν οι Συνομοσπονδίες.

Οι Συνομοσπονδίες είναι κατά το νόμο ενώσεις ομοσπονδιών. Ιδρύονται από δύο τουλάχιστον δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηλ. από δύο ή περισσότερες ομοσπονδίες, δύο ή περισσότερα εργατικά κέντρα, από μία ομοσπονδία και ένα εργατικό κέντρο κλπ. Ιδρύονται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι ομοσπονδίες και έχουν νομική προσωπικότητα.

Έχουμε και λέμε :

Τοπικοί Σύλλογοι Διαμεσολάβησης = Πρωτοβάθμια Σωματεία που με την σειρά τους εγγράφονται στην ΠΟΑΔ

ΠΟΑΔ = Δευτεροβάθμιο Σωματείο βάσει της συνδικαλιστικής νομοθεσίας που εκπροσωπεί συλλογικά όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία που είναι εγγεγραμμένα σε αυτή – και είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Τριτοβάθμιο ΔΕΝ υπάρχει , αφού δεν ενώθηκαν ποτέ δύο ομοσπονδίες για να φτιάξουν μια συνομοσπονδία.

Υπάρχει και η ΕΑΔΕ όπου μέλη της είναι  ένα δευτεροβάθμιο και 3 πρωτοβάθμια σωματεία , σύμφωνα με τα δημοσιευμένα καταστατικά τους!!!!

Άρα , η ΕΑΔΕ τι είναι βάσει της συνδικαλιστικής νομοθεσίας ; Αυτό το σχήμα δεν ορίζεται πουθενά.  Στην καλύτερη των περιπτώσεων την ονομάζαμε , δευτεροβάθμιο σωματείο που και πάλι , δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Αλλά και να θεωρείται δευτεροβάθμιο σωματείο,  γιατί να υπάρχει και άλλο δευτεροβάθμιο σωματείο αφού υπάρχει η ΠΟΑΔ (η οποία προϋπήρχε) σε μια αγορά που … είναι ενωμένη ;

Ήρεμά ρωτάει ο Μαύρος Γάτος …

Υ.Γ. Η έννοια του συντονιστικού οργάνου  είναι «κομματική ορολογία»… που δεν ορίζεται πουθενά στη συνδικαλιστική νομοθεσία .

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν