Η Ε.Α.Δ.Ε τι είναι βάσει της συνδικαλιστικής νομοθεσίας ; Αυτό το σχήμα δεν ορίζεται πουθενά.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μετά τα διάφορα που άκουσε, ο Μαύρος Γάτος αποφάσισε να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με το θέμα των σωματείων που εκπροσωπούν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Καταφεύγοντας λοιπόν στην συνδικαλιστική νομοθεσία και ειδικότερα του ν.1264/82 , ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των σωματίων , παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία προς γνώση και ενημέρωση όλων των διαμεσολαβητών … για να μην μας πιάνουν κότσο ορισμένοι!

 

Τι είναι το πρωτοβάθμιο σωματείο :

Σωματείο είναι η ένωση 20 τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο κλάδο της οικονομίας ή εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

Τα πρωτοβάθμια σωματεία διακρίνονται σε:

Ομοιοεπαγγελματικά, Κλαδικά, Επιχειρησιακά, Τοπικά, Πανελλαδικά & Τοπικά Παραρτήματα.

  • Ομοιοεπαγγελματικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός π.χ. σωματείο λογιστών, σωματείο οικοδόμων κλπ
  • Κλαδικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, όπου εργάζεται ο μισθωτός, π.χ. σωματείο εργαζομένων στη βιομηχανία τσιμέντου, στη χημική βιομηχανία, σωματεία τραπεζοϋπαλλήλων,
  • Τοπικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή τον κλάδο σε μία πόλη ή ένα νομό π.χ. σωματείο εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης.
  • Πανελλαδικά, είναι τα εργατικά σωματεία που είναι οργανωμένα με βάση το επάγγελμα ή το κλάδο και έχουν πανελλαδική εμβέλεια π.χ. Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας

 

Ποιες είναι οι Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ;

Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις  είναι οι Ομοσπονδίες.

Οι Ομοσπονδίες είναι ενώσεις δύο τουλάχιστον σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή του ίδιου ή συναφών επαγγελμάτων, δηλαδή, οι Ομοσπονδίες περιλαμβάνουν στις τάξεις τους

  • Σωματεία εργαζομένων που είναι οργανωμένα με βάση την εκμετάλλευση ή επιχείρηση, όπου εργάζεται ο μισθωτός (σωματεία εργοστασιακά ή επιχειρησιακά)
  • Σωματεία εργαζομένων οργανωμένα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει ο μισθωτός (σωματεία κλαδικά,) Σωματεία εργαζομένων οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός ανεξάρτητα από την εκμετάλλευση ή επιχείρηση όπου εργάζεται

Η Ομοσπονδία μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών, δηλαδή από σωματεία επιχειρησιακά και από σωματεία κλαδικά ή ομοιοεπαγγελματικά.

Οι Ομοσπονδίες ιδρύονται από δύο τουλάχιστον Σωματεία εργαζομένων και έχουν νομική προσωπικότητα. Για την ίδρυση τους ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τα Σωματεία εργαζομένων και ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που εφαρμόζονται γι΄ αυτά.

Οι Ομοσπονδίες εφ’ όσον είναι αντιπροσωπευτικές (άρθρο 1.ν.δ.186/1969), συνάπτουν ομοιοεπαγγελματικές ή ειδικές συλλογικές συμβάσεις (άρθρο 7 παρ.1β,γ,δ,3,4,5, ν.3229/1955).

Η εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας γίνεται μέσα από την Γενική Συνέλευση ή το Συνέδριο των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Ποιες είναι οι Τριτοβάθμιες συνδικαλιστιστικές οργανώσεις ;

Στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ανήκουν οι Συνομοσπονδίες.

Οι Συνομοσπονδίες είναι κατά το νόμο ενώσεις ομοσπονδιών. Ιδρύονται από δύο τουλάχιστον δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηλ. από δύο ή περισσότερες ομοσπονδίες, δύο ή περισσότερα εργατικά κέντρα, από μία ομοσπονδία και ένα εργατικό κέντρο κλπ. Ιδρύονται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι ομοσπονδίες και έχουν νομική προσωπικότητα.

Έχουμε και λέμε :

Τοπικοί Σύλλογοι Διαμεσολάβησης = Πρωτοβάθμια Σωματεία που με την σειρά τους εγγράφονται στην ΠΟΑΔ

ΠΟΑΔ = Δευτεροβάθμιο Σωματείο βάσει της συνδικαλιστικής νομοθεσίας που εκπροσωπεί συλλογικά όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία που είναι εγγεγραμμένα σε αυτή – και είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Τριτοβάθμιο ΔΕΝ υπάρχει , αφού δεν ενώθηκαν ποτέ δύο ομοσπονδίες για να φτιάξουν μια συνομοσπονδία.

Υπάρχει και η ΕΑΔΕ όπου μέλη της είναι  ένα δευτεροβάθμιο και 3 πρωτοβάθμια σωματεία , σύμφωνα με τα δημοσιευμένα καταστατικά τους!!!!

Άρα , η ΕΑΔΕ τι είναι βάσει της συνδικαλιστικής νομοθεσίας ; Αυτό το σχήμα δεν ορίζεται πουθενά.  Στην καλύτερη των περιπτώσεων την ονομάζαμε , δευτεροβάθμιο σωματείο που και πάλι , δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Αλλά και να θεωρείται δευτεροβάθμιο σωματείο,  γιατί να υπάρχει και άλλο δευτεροβάθμιο σωματείο αφού υπάρχει η ΠΟΑΔ (η οποία προϋπήρχε) σε μια αγορά που … είναι ενωμένη ;

Ήρεμά ρωτάει ο Μαύρος Γάτος …

Υ.Γ. Η έννοια του συντονιστικού οργάνου  είναι «κομματική ορολογία»… που δεν ορίζεται πουθενά στη συνδικαλιστική νομοθεσία .

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Real Estate Business από Μεγάλο Επιμελητήριο!

Μεγάλο Επιμελητήριο της χώρας υπέγραψε για αγορά οικοπέδου αξίας 7.000.000 !! Με τα χρήματα των μελών του βεβαίως! Και αυτό συμβαίνει όταν

Μεγάλη προσέλευση αναμένεται στην αυριανή εκδήλωση του Σ.Δ.Α.Ε στη Θεσσαλονίκη!

Ενημερωτική εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Ν. Θεσσαλονίκης (ΣΔΑΕ) Η