Ακυρώθηκε η Γενική Συνέλευση του ΣΕΜΑ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ έχει ως εξής:

«Το  ΔΣ  του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΜΕΣΙΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  (ΣΕΜΑ) επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι η Γενική Συνέλευση την οποία έχει συγκαλέσει για τη Δευτέρα 22.3.2021 δεν θα πραγματοποιηθεί.  Το ΔΣ του ΣΕΜΑ όφειλε, εκ των προβλέψεων του Καταστατικού μας, να συγκαλέσει την ετήσια τακτική ΓΣ εντός του πρώτου τριμήνου του 2021. Μάλιστα, καθότι η θητεία του τρέχοντος ΔΣ λήγει την 31/3/21, η συγκεκριμένη ΓΣ όφειλε να περιλαμβάνει ως θέμα και αυτό για τις αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου ΔΣ.   Ενώ  λοιπόν  το  Καταστατικό  μας  δεν  προβλέπει  ρητά  την  διεξαγωγή  ΓΣ  μόνο  με φυσική παρουσία (αν και αυτό θα μπορούσε να εξαχθεί ως ασφαλές συμπέρασμα από τα συμφραζόμενα), είναι επίσης βέβαιο ότι δεν προβλέπει ρητά την δυνατότητα διεξαγωγής ΓΣ εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.  Καθότι το ΔΣ οφείλει να τηρήσει τη νομιμότητα, και υπό την πίεση της ανάγκης σύγκλησης και διεξαγωγής ΓΣ, ήταν αναγκαίο να κινηθούμε υπό το σκεπτικό ότι η ΓΣ μπορεί να διεξαχθεί εξ αποστάσεως μόνο αν υπάρχει νομική κάλυψη με άλλο τρόπο.

Ως ήδη γνωρίζετε, οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα εξαιτίας της πανδημίας του «Covid-19» έχουν επιβάλλει τη νομοθετική λήψη έκτακτων μέτρων αναφορικά με τη λειτουργία πολλών νομικών οντοτήτων της οικονομίας. Μεταξύ αυτών είναι και εκείνα που προβλέπουν τη χρήση των  νέων  τεχνολογιών  και  την  αξιοποίηση  των  σύγχρονων  ψηφιακών  μέσων, προκειμένου για την εξ αποστάσεως πραγματοποίηση συνεδριάσεων των οργάνων (ΔΣ  και  ΓΣ)  καθ’  υπέρβαση  των  προβλέψεων  των  Καταστατικών,  χωρίς  αυτές  να παρεμποδίζονται από τα περιοριστικά μέτρα στη συνάθροιση πολλών προσώπων.

Με τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας μας εξετάσαμε λοιπόν όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν υπάρξει και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, συγκεκριμένα για τη μορφή Σωματείου που έχει ο ΣΕΜΑ, αυτές δεν κάλυπταν την   διεξαγωγή ΓΣ εξ αποστάσεως με  ψηφιακά μέσα, καθ’ όσον στο πλέγμα των ρυθμίσεων αυτών  δεν είχαν συμπεριληφθεί τα επαγγελματικά σωματεία του Ν.1712/1987 που διέπει στον Σύνδεσμό μας (ενδεικτικά: άρθρο 118 Ν.4764/2020, άρθρο 28 Ν.4690/2020, άρθρο 72 του  Ν.4756/2020,  πρόσφατη  ρύθμιση  -σε  συνέχεια  προηγουμένων-  με  την  οποία παρέχεται έως την 28.2.2021 δυνατότητα «διεξαγωγής γενικής συνέλευσης μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας»,  που αφορά εταιρείες και μόνον κλπ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντιμετωπίσαμε με  την  ίδια αυστηρότητα την  τήρηση  της νομιμότητας και το ότι το Καταστατικό μας δεν προβλέπει ρητά την διεξαγωγή ΓΣ εξ αποστάσεως με ψηφιακά μέσα (παρόλο που δεν το απαγορεύει και δεν ορίζει ρητά ότι  η ΓΣ  πρέπει να  διενεργηθεί μόνο  με φυσική παρουσία) και  το  ότι οι  διάφορες νομοθετικές  παρεμβάσεις  έως  σήμερα  δεν  επιτρέπουν  ρητά  σε  σωματείο  του Ν.1712/1987  που    διέπει  στον  Σύνδεσμό  μας  τη  διενέργεια  ΓΣ  εξ  αποστάσεως  με ψηφιακά μέσα καθ’ υπέρβαση του Καταστατικού μας. Εξαντλήσαμε,  στη  συνέχεια,  τις  όποιες  δυνατότητες  μπορούσαν  να  υπάρξουν  και κατόπιν  οδηγιών  από  τις  Αρχές,  αποστείλαμε  έγγραφα  προς  το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο  Αθηνών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικών  Σωματείων  και  το  Γραφείο  Γενικού  Γραμματέα  Εμπορίου  & Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  για διευκρινίσεις αλλά και με το  αίτημα να περιληφθούν τα Σωματεία,  όπως τα δικό μας στις  διατάξεις των νόμων.

Παράλληλα, απευθυνθήκαμε  και στο Δικηγορικό Σύλλογο  Αθηνών για τον ορισμό Δικαστικού Αντιπροσώπου, κάτι που πραγματοποιήθηκε.  Λάβαμε, προφορικά, απαντήσεις  από τις Αρχές ότι πράγματι  ο τύπος του Σωματείου μας δεν περιλαμβάνεται στις εκδοθείσες διατάξεις και διαβεβαιώσεις ότι το θέμα μας θα τακτοποιηθεί άμεσα με ύψιστη προτεραιότητα. Κατόπιν τούτου, προβήκαμε στην πρόσκληση που λάβατε για τη διενέργεια ΓΣ, με το σκεπτικό ότι:

Α)  Μέχρι  την  16/3/21,  που  ήταν  και  η  τελευταία  ημερομηνία  κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές, θα έχουμε λάβει νομική κάλυψη για τη διεξαγωγή της ΓΣ εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα καθ’ υπέρβαση του Καταστατικού μας.

Β) Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα είχε εγκρίνει την πλατφόρμα που του προτείναμε ως ικανή για τη διενέργεια εκλογών με εξασφάλιση του απορρήτου και του νόμιμου της εκλογικής διαδικασίας.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει τακτοποίηση τουλάχιστον του (Α) και ως  εκ τούτου αναγκαζόμαστε να ματαιώσουμε την ΓΣ. Το  ΔΣ  θα   προβεί σε όλες τις  απαραίτητες  ενέργειες για τη νόμιμη συνέχιση των εργασιών του Συνδέσμου μας. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ του ΣΕΜΑ

Μιχάλης Τζωρτζωρής
Πρόεδρος ΣΕΜΑ

Γιώργος Ζαφειρίου
Γενικός Γραμματέας ΣΕΜΑ»

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Ο Κασσελάκης στο Ε.Ε.Α θα συναντήσει τον πρόεδρο Χατζηθεοδοσίου για να μιλήσουν για……την επιχειρηματικότητα!

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφθεί την Πέμπτη 9/11/2023 στις 14:00 τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εκεί ο