Μαύρος Γάτος

Άρειος Πάγος: Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι ζημίες που προκαλούνται από οδηγό χωρίς άδεια οδήγησης

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Με πρόσφατη απόφασή του (ΑΠ 379/2021), ο Άρειος Πάγος αναίρεσε απόφαση του δικάσαντος κατ’ έφεση Μονομελούς Πρωτοδικείου, κρίνοντας πως εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος στερείται άδειας οδήγησης.

Συγκεκριμένα, έκρινε πως δεν απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της έλλειψης της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και της ζημίας, που προκαλεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος, αλλά αρκεί το γεγονός και μόνο ότι αυτός δεν διαθέτει, κατά το χρόνο του ατυχήματος, την προβλεπόμενη από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί άδεια ικανότητας οδηγού.

Επιπλέον, εξαίρεση της ζημίας από την ασφάλιση συντρέχει και όταν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος κατείχε μεν άδεια ικανότητας οδήγησης, αλλά, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, είχε λήξει η διάρκεια της ισχύος της.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 4 του Ν. 3557/2007, με την οποία προστέθηκε το άρ. 6β’ στο π.δ. 237/1986 (που κωδικοποίησε το Ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»), εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί.

Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής, προκύπτει ότι δεν εξετάζεται και δεν ερευνάται κατά πόσο η έλλειψη άδειας ικανότητας οδηγού επηρέασε ή όχι την πρόκληση του ατυχήματος. Ο νομοθέτης συνειδητά δεν θέτει ως προϋπόθεση του λόγου απαλλαγής ή εξαίρεσης του ασφαλιστή την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της πιο πάνω παράβασης και του ατυχήματος.

Συνεπώς, κατά το σκεπτικό του ανωτάτου δικαστηρίου, δεν έχει νομική επιρροή ο ισχυρισμός του οδηγού που έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και δεν έχει άδεια ικανότητας οδήγησης, ότι γνωρίζει να οδηγεί ή ότι ελλείπει η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ελλείψεως της άδειας αυτής και του ατυχήματος.

Περαιτέρω, το δικαστήριο δέχτηκε πως, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), η ανανέωση της άδειας οδήγησης που έληξε, λόγω της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών, δεν καλύπτει τον ενδιάμεσο χρόνο, ήτοι από τη λήξη μέχρι την ανανέωση της άδειας, κατά τον οποίο ο οδηγός, που στερείται της άδειας, προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: lawspot.gr

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Εντός 30 ημερών υποχρεούνται οι ασφαλισμένοι της City Insurance να συνάψουν συμβόλαιο με νέα εταιρεία! Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος εντός αυτού του διαστήματος;

Σύγχυση έχει προκαλέσει στην Ελληνική αγορά η οριστική ανάκληση της λειτουργίας της City Insurance, δεδομένου ότι 180.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων βρίσκονται στον

Ευχαριστήριο μήνυμα του Προέδρου της ΠΟΑΔ κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου στην ομάδα της Ιnsurance Innovation

Ο Πρόεδρος της ΠΟΑΔ κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μιχαλόπουλος ευχαρίστησε με δημόσια ανάρτησή του στο Facebook τη δημοσιογραφική ομάδα της Insurance Innovation για την ευκαιρία που έδωσε στην ΠΟΑΔ