Μαύρος Γάτος

Ασφαλισμένα σε ΕΠΥ 1 στα 5 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα – Ενισχυμένο το μερίδιο τους στην ελληνική αγορά και το 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
297 παραβιάσεις για ανασφάλιστα οχήματα κατέγραψε η τροχαία την εβδομάδα 27 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου

Οι εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) τα τελευταία χρόνια αυξάνουν διαρκώς τα μερίδιά τους στον κλάδο του αυτοκινήτου, εδραιώνοντας με το τρόπο αυτό την παρουσία τους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Η τάση αυτή φαίνεται ότι συνεχίστηκε και την προηγούμενη χρονιά, καθώς σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2021 οι εταιρείες ΕΠΥ κατάφεραν να αυξήσουν το ποσοστό τους στην αγορά, ασφαλίζοντας 1 στα 5 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην χώρα μας.

Όπως αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ, το 2021 δραστηριότητα στην Ελλάδα με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ασκούν και 250 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ6 και οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.  Στα τέλη του 2020, η ετήσια παραγωγή των επιχειρήσεων αυτών (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ανερχόταν σε 969 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 19% του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αγορά των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, εντός του 2021 αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ανήλθε σε 19% για το πρώτο εννεάμηνο του 2021 (από 17% το 2020).

Τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται κατωτέρω αφορούν μόνο τις 35 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά και που υπόκεινται στην, κατά Φερεγγυότητα ΙΙ, εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Διαβάστε εδώ την Έκθεση του Διοικητή για το 2021

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Σάλος απο τις ασυναρτησίες του τρομπέτα Ζαραλίκα για τις ασφαλιστικές εταιρείες!

Σάλος από τις ασυναρτησίες του Χριστόφορου Ζαραλίκα – γνωστού τρομπέτα του διαδικτύου – για τις ασφαλιστικές εταιρειες! Τεράστιο ζήτημα έχει προκύψει από