ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4 ΚΑΙ 5

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 4 ΚΑΙ 5

Το κείμενο αυτό αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τους διαμεσολαβούντες και την ένταξη τους στην Επιστρεπτέα προκαταβολή 4 (Νοεμβρίου) και 5(Δεκεμβρίου) και περιγράφονται οι σημαντικότερες διαδικασίες

Δικαιούχοι

Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς (ακαθάριστα έσοδα 2019 / 6) και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ

Ύψος ενίσχυσης

Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς – Ακαθάριστα έσοδα μηνών Σεπτεμβρίου 2020 και Οκτωβρίου 2020) χ ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων]

ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που  δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1000) ευρώ,

Διαδικασία υποβολής αίτησης

  1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»
  2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλλει προηγουμένως στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα ακαθάριστα έσοδα τους για τους μήνες Ιανουάριο έως και Οκτώβριο 2020
  4. Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.

 

Σημαντικές επισήμανσεις

1.Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

  1. Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021

Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,74%

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης.

 

Σχόλια.

Α. Όσον αφορά την καταχώρηση των ακαθαρίστων εσόδων περιόδου Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020.

Οι διαμεσολαβούντες όπως γνωρίζουμε καταχωρούν στα βιβλία τους τα έσοδα τους με βάση την εκκαθάριση προμηθειών στις 31/12 εκάστου έτους. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι καταχωρούμαι εξωλογιστικά στοιχεία ( δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι αυτό) αυτά δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν και άρα να συμφωνηθούν με τις εκκαθαρίσεις . Τι γίνετε εδώ ; Μήπως τελικά χάσουμε την επιστρεπτέα και συν της άλλης επιβαρυνθούμε με πρόστιμα ;

Β. Με τους διαμεσολαβούντες που λόγο δευτερεύοντος ΚΑΔ εντάσσονται στο ΦΠΑ , όταν αυτό είναι μηδενικό ,τι γίνετε; Βγαίνουν εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής για ακόμα μία φορά ;

Τα ερωτήματα να απαντηθούν από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ

Πηγή: www.sdae.gr

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης για τρέχοντα θέματα λόγω covid19, η ΠΟΑΔ απέστειλε στα μέλη της τις ανωτέρω πληροφορίες  για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 5 και τις Αναστολές Νοεμβρίου, καθώς επίσης και τα σχόλια και τις επισημάνσεις του Φοροτεχνικού κ. Λάμπρου Νίκου.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Τί είναι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη και τι ρόλο παίζει στην κυβερνοασφάλεια

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες την τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα και οι ομάδες που υπερασπίζονται την ασφάλειά μας στην κυβερνοασφάλεια;

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν