Bourgazas & Associates E.E: Δεν είμαστε πλέον εκπρόσωποι της City Insurance! Τι απαντά το Επικουρικό Κεφάλαιο για το ζήτημα των αποζημιώσεων;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Σε ένα ατελείωτο κομφούζιο εξελίσσεται η υπόθεση της City Insurance, με την αβεβαιότητα να εντείνεται όλο και περισσότερο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία, ως φαίνεται, αναμένει και εξαρτάται από τις αποφάσεις των ρουμάνικων αρχών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις αλλά και απαντήσεις από τα ελληνικά αρμόδια όργανα, αναφορικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και την περίοδο ισχύς των ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Όπως είναι ευρέως γνωστό από τις σχετικές ανακοινώσεις της ΤτΕ, η City Insurance δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς Eλεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ), εκπροσωπούμενη από την εταιρεία N. Bourgazas & Associates E.E. Το insuranceforum.gr επικοινώνησε με την εν λόγω εταιρεία, η οποία μας πληροφόρησε ότι δεν είναι πλέον εκπρόσωπος της City Insurance στη χώρα μας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η τελευταία ανακοίνωση της ΤτΕ ενημερώθηκε και δεν παραθέτει ως αρμόδιο εκπρόσωπο την N. Bourgazas & Associates E.E. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της ΤτΕ δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι στιγμής και εξακολουθεί να αναφέρεται το όνομα της εταιρείας στη σχετική ανακοίνωση.

Αναζητώντας διευκρινίσεις για το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και το ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου στην υπόθεση της City Insurance, το insuranceforum.gr επικοινώνησε με τον Γενικό Διευθυντή, κ. Ιωάννη Βάση, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι αν δεν οριστεί αρμόδιος εκκαθαριστής για την Ελλάδα από τον εκκαθαριστή της Ρουμανίας και δεν δώσει η Εποπτική Αρχή της χώρας μας, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος, συγκεκριμένη οδηγία αναφορικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων, το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή εξόφληση αποζημίωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Βάσης στην τηλεφωνική μας επικοινωνία:

“Είμαστε οι τελευταίοι αποδέκτες για να πούμε αν πληρώνουμε. Περιμένουμε οδηγία από τον εκκαθαριστή, αλλά δεν έχουν ορίσει ακόμη εκκαθαριστή. Και εμείς ενημερωνόμαστε από τα μέσα για τις εξελίξεις.”

 

Τι αναφέρουν οι τελευταίες ανακοινώσεις για την ρουμανική αγορά και τι ισχύει για την Ελλάδα

Παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από πλευράς των εποπτικών αρχών για το εάν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και να παρέχουν καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος με όχημα ασφαλισμένο στη City Insurance, στην Ρουμανία οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη ενημερώσει το κοινό αναφορικά με τους όρους αλλά και το διάστημα ισχύς των συμβολαίων.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο Ασφαλισμένων της Ρουμανίας (FGA) σε ανακοίνωση του την Παρασκευή διευκρινίζει ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ έως και 90 μέρες έπειτα από την επίσημη ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της City Insurance. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ άρθρο 160, οδηγία η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με τον ν.4364/05.02.2016, και συγκεκριμένα στο άρθρο 128, προβλέπεται ότι η εκκαθάριση θα γίνει με όρους Ρουμάνικου Δικαίου. Συνεπώς, η ισχύς των συμβολαίων όπως όλα δείχνουν θα είναι ανάλογη με αυτή που ορίζει το Ταμείο Ασφαλισμένων της Ρουμανίας (FGA).

Πιο αναλυτικά, η τελευταία ανακοίνωση του Ταμείου Ασφαλισμένων της Ρουμανίας (FGA) αναφέρει:

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί με την City Insurance SA παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, εκτός εάν μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  • Ο κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου καταγγέλλει το ασφαλιστικό συμβόλαιο
  • Έχουν περάσει οι 90 ημέρες από την ημερομηνία που αποφασίστηκε η πτώχευση, σύμφωνα με το νόμο τότε το ασφαλιστήριο καταγγέλλεται αυτόματα (άρθρο 262 παρ. 3.2 του Ν. 85/2014 για την πρόληψη της αφερεγγυότητας και αφερεγγυότητα)
  • Ο δικαστικός εκκαθαριστής που ορίστηκε από το Δικαστήριο κατά την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης καταγγέλλει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με προηγούμενη ειδοποίηση του αντισυμβαλλομένου.
  • Μόνο τα συμβόλαια για τα οποία δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες αξιώσεις κατά την προηγούμενη περίοδο καταγγελίας, μπορούν να καταγγελθούν. Όσον αφορά τη σύναψη νέας ασφαλιστικής σύμβασης με άλλο ασφαλιστή, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει παράλληλα με την καταγγελία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί με τον αφερέγγυο ασφαλιστή.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης:

  • Συμπληρώστε την Αίτηση καταγγελίας ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  • Το έντυπο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο City Insurance SA, αντίστοιχα www.cityinsurance.ro
  • Υποβάλετε την Αίτηση καταγγελίας ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην City Insurance SA, στην ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: denuntare@cityinsurance.ro

Υποβάλετε στον FGA, μέσω της διεύθυνσης e -mail cerere.plata@fgaromania.ro, αίτημα πληρωμής. Αίτημα πληρωμής σχετικά με τη χορήγηση επιστροφής ασφαλίστρου (διαθέσιμο στο www.fgaromania.ro), μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα:

-Πράξη ενδυνάμωσης, εάν ισχύει Αντίγραφο ταυτότητας

-Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ‘

-Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής για ασφάλιστρα, εάν τα ασφάλιστρα καταβλήθηκαν σε δόσεις

– Αντίγραφο καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης που υποβλήθηκε στον ασφαλιστή

Η FGA θα καταχωρήσει τα αιτήματα πληρωμής και θα προχωρήσει στην ανάλυσή τους με τη σειρά παραλαβής και εγγραφής”.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Αποκάλυψη! Διαφημίζεται ασφαλιστικό certificate που δέν έχει καμία άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο!

Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται η διεξαγωγή ασφαλιστικού κύκλου σπουδών και συγκεκριμένου certificate το οποίο όμως δέν