Μαύρος Γάτος

Ενισχύεται η προστασία των ζημιωθέντων με τη νέα τροποποίηση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτου στην Ε.Ε

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) τάχθηκε σήμερα υπέρ της πολιτικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των διαπραγματευτών του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου στις 22 Ιουνίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων που θα ενισχύσει την προστασία των ζημιωθέντων σε τροχαία ατυχήματα και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Το προσωρινά συμφωνηθέν κείμενο τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, σε συνέχεια αποφάσεων του ΔΕΕ, περιλαμβάνει δε νέους ορισμούς για το «όχημα» και την «κυκλοφορία οχημάτων». Επίσης παρέχει στα κράτη μέλη νέες δυνατότητες παρεκκλίσεων σε εθνικό επίπεδο από την υποχρέωση ασφάλισης. Η κυκλοφορία οχήματος σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού θα εξαιρείται από την οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εναλλακτική ασφάλιση.

Επιπλέον, σε κάθε κράτος μέλος θα δημιουργηθούν φορείς που θα διασφαλίζουν ότι, εάν η ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα που ευθύνεται για ατύχημα είναι αφερέγγυα, οι ζημιωθέντες θα μπορούν να αποζημιωθούν στο κράτος μέλος διαμονής τους· στη συνέχεια, ο φορέας στο εν λόγω κράτος μέλος θα ζητά την επιστροφή των εξόδων από τον φορέα του κράτους μέλους καταγωγής του αφερέγγυου ασφαλιστή.

Ομοίως, οι συννομοθέτες συμφώνησαν σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένης σε επίπεδο ΕΕ βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων και νέους κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων στη μεταχείριση των ασφαλισμένων με βάση την εθνικότητά τους ή το προηγούμενο κράτος μέλος διαμονής τους.

Το αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει επίσης:

  • ενισχυμένους κανόνες όσον αφορά τους ελέγχους ασφάλισης
  • αύξηση των εναρμονισμένων ελάχιστων ποσών προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την ΕΕ
  • στοχευμένες τροποποιήσεις του πλαισίου για τα αποστελλόμενα οχήματα και διατάξεις σχετικά με τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται ρυμουλκούμενο όχημα, ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών ασφάλισης αυτοκινήτων, κέντρα πληροφόρησης και πληροφορίες για τους ζημιωθέντες.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνουν την οδηγία το φθινόπωρο, μετά την οριστική διατύπωση του κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Μόλις υπογραφεί και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, το κείμενο θα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Πηγή: lawnet.gr

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Δ. Μουντάκης: Τα κίνητρα της πολιτείας για την ιδιωτική ασφάλιση δεν πρέπει να συνοδεύονται από κεντρικά deals – Αναγκαία η συμμετοχή της διαμεσολάβησης

Ο Δημήτρης Μουντάκης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Υπεύθυνος Τύπου της ΠΟΑΔ σχολιάζει σε μία αποκλειστική συνέντευξη στην κάμερα του insuranceforum web tv τις διαδικασίες επέκτασης της ΠΟΑΔ,

Το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο εκτάκτως αύριο στις 18:00 στο insuranceforum web tv! Όλες οι ειδήσεις του κλάδου σε 60′

Μη χάσετε το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον κ. Αριστείδη Βασιλειάδη εκτάκτως αύριο Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στις 18.00 στο insuranceforum web tv με ανανεωμένη ύλη, πλούσια θεματολογία και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις! Η μοναδική διαδικτυακή εκπομπή

Η ασφάλιση των φυσικών καταστροφών σε πρώτο πλάνο

Του Αριστείδη Βασιλειάδη, Γενικός Διευθυντής Ιnsurance Innovation Ο Σεπτέμβριος αποτελεί για πολλούς από εμάς ένα μήνα ανασυγκρότησης, επανεκκίνησης αλλά και επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων.