Μαύρος Γάτος

Fitch: Eπιβεβαιώνει την αξιολόγηση IFS της Generali στο Α- για την προτεινόμενη εξαγορά της Cattolica

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Insurance Financial Strength της Generali στο «A-». O οίκος επίσης επιβεβαίωσε και την αξιολόγηση Issuer Default Rating στο «BBB+, αναφέροντας ότι οι προοπτικές παραμένουν σταθερές.

Οι αξιολογήσεις ακολουθούν την ανακοίνωση της Generali σχετικά με την προσφορά εθελοντικής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς όλων των μετοχών της Cattolica που δεν ανήκουν στη Generali για περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Σε βάση pro forma, ο οίκος Fitch αναμένει ότι η εξαγορά, όπως προτείνεται θα είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη από την κεφαλαιοποίηση και τη χρηματοοικονομική μόχλευση της Generali, καθώς και από τον επενδυτικό κίνδυνο.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο