Μαύρος Γάτος

Geneva Association: Aσφαλιστική βιομηχανία και εκτίμηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Οι ασφαλιστικές ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς καθορισμού προτύπων επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από τη κλιματική αλλαγή και στην ανάλυση σεναρίων για την υποστήριξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη Insurance Industry Perspectives on Regulatory Approaches to Climate Risk Assessment, που εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας της Geneva Association  για την εκτίμηση κινδύνου για την κλιματική αλλαγή για την ασφαλιστική βιομηχανία, προσφέρει μια επισκόπηση των τρεχουσών προσεγγίσεων και των συναφών δυνατοτήτων και προκλήσεων, με βάση μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων 12 διεθνών, περιφερειακών και  εθνικών  ρυθμιστικών φορέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Για τους ασφαλιστές και αντασφαλιστές, η κλιματική αλλαγή και οι απαντήσεις στα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, είναι συνυφασμένη με ευκαιρίες και προκλήσεις. Καθίσταται επιτακτική η προώθηση του διαλόγου σχετικά με τους κίνδυνους αλλαγής του κλίματος, η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτούς,  η ενθάρρυνση ανάπτυξης και προώθησης νέων τρόπων σκέψης και η εστίαση στη διαφάνεια που υποστηρίζεται στη συμμετοχή και εμπλοκή του ευρύτερου  κοινού. Επιπλέον (θα) πρέπει να αντιμετωπισθούν προκλήσεις που σχετίζονται με την αποσαφήνιση των στόχων ασκήσεων επιμέρους ρυθμιστικών αρχών, προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση ποσοτικών δεδομένων κατά περίπτωση και να γίνει κατανοητό, ότι δεν υπάρχει μέθοδος/λύση κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις.

Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο, που απαιτεί παγκόσμιες προσεγγίσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει τη συντονισμένη, προληπτική δέσμευση ασφαλιστικής βιομηχανίας, των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων καθορισμού προτύπων διεθνώς, προκειμένου να προωθηθεί ο συντονισμός της κατανόησης των θεμάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Πηγή: Geneva Association (28.06.2021), Insurance Industry Perspectives on Regulatory Approaches to Climate Risk Assessment

Δείτε τη μελέτη εδώ

Αναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μη χάσετε το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο σήμερα στις 18:00 στο insuranceforum web tv! Συνεντεύξεις και πρόσωπα της αγοράς με άποψη και αντικειμενικότητα

Μη χάσετε το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον κ. Αριστείδη Βασιλειάδη σήμερα στις 18:00 στο insuranceforum web tv με ανανεωμένη ύλη, πλούσια θεματολογία και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις! Η μοναδική διαδικτυακή εκπομπή για τους

Προβληματίζει η υψηλή συγκέντρωση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά – Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό

Εντός του 2021 αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ανήλθε σε 18% (από 17% το 2020), καταγράφεται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος για