Μαύρος Γάτος

Geneva Association: Aσφαλιστική βιομηχανία και εκτίμηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής

Facebook
Twitter
LinkedIn

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Οι ασφαλιστικές ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς καθορισμού προτύπων επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από τη κλιματική αλλαγή και στην ανάλυση σεναρίων για την υποστήριξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη Insurance Industry Perspectives on Regulatory Approaches to Climate Risk Assessment, που εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας της Geneva Association  για την εκτίμηση κινδύνου για την κλιματική αλλαγή για την ασφαλιστική βιομηχανία, προσφέρει μια επισκόπηση των τρεχουσών προσεγγίσεων και των συναφών δυνατοτήτων και προκλήσεων, με βάση μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων 12 διεθνών, περιφερειακών και  εθνικών  ρυθμιστικών φορέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Για τους ασφαλιστές και αντασφαλιστές, η κλιματική αλλαγή και οι απαντήσεις στα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, είναι συνυφασμένη με ευκαιρίες και προκλήσεις. Καθίσταται επιτακτική η προώθηση του διαλόγου σχετικά με τους κίνδυνους αλλαγής του κλίματος, η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτούς,  η ενθάρρυνση ανάπτυξης και προώθησης νέων τρόπων σκέψης και η εστίαση στη διαφάνεια που υποστηρίζεται στη συμμετοχή και εμπλοκή του ευρύτερου  κοινού. Επιπλέον (θα) πρέπει να αντιμετωπισθούν προκλήσεις που σχετίζονται με την αποσαφήνιση των στόχων ασκήσεων επιμέρους ρυθμιστικών αρχών, προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση ποσοτικών δεδομένων κατά περίπτωση και να γίνει κατανοητό, ότι δεν υπάρχει μέθοδος/λύση κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις.

Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο, που απαιτεί παγκόσμιες προσεγγίσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει τη συντονισμένη, προληπτική δέσμευση ασφαλιστικής βιομηχανίας, των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων καθορισμού προτύπων διεθνώς, προκειμένου να προωθηθεί ο συντονισμός της κατανόησης των θεμάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Πηγή: Geneva Association (28.06.2021), Insurance Industry Perspectives on Regulatory Approaches to Climate Risk Assessment

Δείτε τη μελέτη εδώ

Αναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Τι θα συμβεί με την ασφάλιση των ηλεκτρικών πατινιών και των αυτοκινούμενων οχημάτων;

Ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ κατέβαλαν πρόσφατα τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτά τα μέσα μεταφοράς μπορούν να αποφέρουν μεγάλα οφέλη, διότι προσφέρουν

Ποιοί είναι οι λόγοι που κρατούν καθηλωμένη την ασφαλιστική αγορά ; Η Δήμητρα Λύχρου ΑΠΑΝΤΑΕΙ

Αναδημοσίευση συνέντευξης της προέδρου της ΕΕΑΕ κυρίας Δήμητρας Λύχρου στην Μαίρη Φώτη και την εφ. “Δημοκρατική” της Ρόδου. Παρά την αύξηση εργασιών

Τραπεζικά ιδρύματα στην Πάτρα τηλεφωνούν σε πελάτες τους, προτείνοντάς τους ασφάλειες ακόμη κι αν έχουν ήδη ασφαλιστήριο σε χαμηλότερη τιμή! (video)

Για το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού και την αντιμετώπισή του μέσω συλλογικών δράσεων μίλησαν στο Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο και στον Αριστείδη Βασιλειάδη οι κ.κ. Ανδρέας Ντακόλιας, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Μέλος του