Μαύρος Γάτος

Η Ελλάδα η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με την μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων υγείας το 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ο αντίκτυπος της πανδημίας της COVID-19 στον κλάδο της ασφάλισης υγείας ποικίλλει σημαντικά ανά χώρα, ανάλογα όχι μόνο το ποσοστό μόλυνσης και τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά κυρίως ανάλογα με τη δραστηριότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών σε διαφορετικές αγορές, αναφέρει η νέα έκθεση του Insurance Europe.

Παρά τις διαφορές, παρατηρήθηκαν ορισμένες κοινές τάσεις το 2020:

  • Καθυστέρηση ή ακύρωση μη απαραίτητων, μη επειγόντων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες επέφεραν χαμηλότερες αξιώσεις το 2020 αλλά θα μπορούσε να οδηγήσουν σε υψηλότερες αξιώσεις κατά την επανεκκίνηση και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.
  • Αλλαγή στην αντίληψη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, με την προσδοκία ότι μελλοντικά περισσότεροι πολίτες θα αντιληφθούν την αξία της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Τούτου λεχθέντος, οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες της πανδημίας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα εμπόδιο για την ευρύτερη ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.
  • Αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων τηλεϊατρικής, μια τάση η οποία αναπτύχθηκε εντός της πανδημίας και θα μπορούσε να συνεχιστεί με σκοπό την εξοικονόμηση κόστους.

Σε ορισμένες χώρες, παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, γεγονός που αποδεικνύουν τα αυξημένα ποσοστά στην παραγωγή ασφαλίστρων. Όσον αφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής το 2020 κατακτώντας την τρίτη θέση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 9,5%.

Ωστόσο, παρατηρήθηκε και το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα ασφάλιστρα στην Ιταλία μειώθηκαν μετά από πέντε χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, ενώ και οι πωλήσεις ασφαλίστρων υγείας μειώθηκαν δραματικά στην Πολωνία και στη Βουλγαρία, στις οποίες η παραγωγή ασφαλίστρων τα προηγούμενα χρόνια είχε σταθερά θετικό πρόσημο.

Η Ελλάδα η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με την μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων υγείας το 2020 1

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο