Η νέα νομοθεσία της Ε.Ε. για την ασφάλιση οχημάτων εξασφαλίζει αποζημίωση ακόμη και σε περίπτωση «λουκέτου»

Facebook
Twitter
LinkedIn

Στις 21 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και η ψηφοφορία για τη νέα νομοθεσία στην ασφάλιση οχημάτων, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών της Ε.Ε. που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή έχουν ασφαλισμένα τα οχήματά τους.

Οι νέοι κανόνες που εισάγονται έχουν ως στόχο την κάλυψη των γκρίζων σημείων και των παραλήψεων που ταλαιπωρούν συχνά τους οδηγούς, εστιάζοντας σε βελτιώσεις στους ισχύοντες όρους της ασφάλισης των οχημάτων.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία θεσμοθετεί τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι οδηγοί θα λαμβάνουν αποζημίωση για τροχαία ατυχήματα ακόμη και στη συχνή περίπτωση της επιβολής λουκέτου σε μια ασφαλιστική εταιρεία.

Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. παρέχει προστασία στους οδηγούς του εμπλέκονται σε ατυχήματα σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., αλλά και στα θύματα των ατυχημάτων που προκαλούνται από οδηγούς που προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, οι οδηγοί θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές και τις καλύψεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιρειών μέσω των νέων και ανεξάρτητων εργαλείων σύγκρισης τιμών που θα χρησιμοποιούνται δωρεάν από τους ενδιαφερόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) έχει ήδη τοποθετηθεί υπέρ της πολιτικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των διαπραγματευτών του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με το ζήτημα της τροποποίησης της οδηγίας για την ασφάλιση οχημάτων, η οποία θα διασφαλίζει την προστασία των ζημιωθέντων σε τροχαία ατυχήματα αλλά και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Στο κείμενο που έχει προσωρινά συμφωνηθεί επαναπροσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του ΔΕΕ, ενώ εισάγονται νέοι νόμοι για τον κλάδο των αυτοκινήτων και την κυκλοφορία τους. Ακόμη, με τις νέες τροπολογίες προσφέρεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων.

Η κυκλοφορία οχήματος σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού θα εξαιρεθούν από την εν λόγω οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εναλλακτική ασφάλιση.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε κράτος μέλος θα συγκροτηθούν νέοι φορείς που θα έχουν ως στόχο τον έλεγχο της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ζημιωθέντες θα μπορούν να αποζημιωθούν στο κράτος μέλος διαμονής τους. Επιπλέον, οι εν λόγω φορείς των  κρατώ μελών θα αιτούνται την επιστροφή των εξόδων από τον φορέα του κράτους-μέλους στον οποίο δραστηριοποιείται η εκάστοτε αφερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο της θέσπισης εναρμονισμένης σε επίπεδο Ε.Ε. βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων, αλλά και τους νέους όρους με σκοπό τον περιορισμό των διακρίσεων στη μεταχείριση των ασφαλισμένων βάσει της εθνικότητάς τους, η Ε.Ε έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις της για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου, με τους όρους να έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Εντός των νέων κανόνων που εισάγονται περιλαμβάνεται η αύξηση των εναρμονισμένων ελάχιστων ποσών προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την ΕΕ, οι εντατικοί έλεγχοι για την ασφάλιση των οχημάτων, καθώς και εξειδικευμένες αναθεωρήσεις για τα αποστελλόμενα οχήματα, τα ατυχήματα με ρυμουλκόμενο όχημα, τα εργαλεία σύγκρισης τιμών σε ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων και για τα κέντρα εξυπηρέτησης των ζημιωθέντων

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ έπειτα από την ψήφιση και δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενώ εντός 2 χρόνων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος που θα ορίζεται στη δημοσίευση, θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Τί είναι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη και τι ρόλο παίζει στην κυβερνοασφάλεια

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες την τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα και οι ομάδες που υπερασπίζονται την ασφάλειά μας στην κυβερνοασφάλεια;

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν