Οι μπαρούφες που ακούγονται για τις Ε.Π.Υ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ο μαύρος γάτος ενώ χάζευε στο facebook έπεσε επάνω σε μία ανάρτηση του κ. Νίκου Κουτσουράη, Director στην NGN Autoprotect Hellas Ltd.
Η εν λόγω τοποθέτηση αφορά την εικόνα που έχει δημιουργηθεί και αφορά τις ΕΠΥ στην χώρα μας.
Σας την μεταφέρουμε αυτούσια.

Οι Μπαρούφες που ακούγονται για τις εταιρείες ΕΠΥ! – Για όσους αντέχουν την Αλήθεια!
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Jean Cohen όχι για κάποια βοήθεια ή εσωτερική πληροφόρηση που μου έδωσε για το εν λόγω άρθρο …. Αλλά για το ύφος των δημοσιευμάτων του και των webcasts που έχει, τα οποία με ενέπνευσαν… και από τα οποία το δανείζομαι για το παρακάτω … που πολύ θα ήθελα να προσομοιάσει το δικό του!!!! (Είμαι μεγάλος φαν!) ✊
Ένα πρόσφατο άρθρο είδε το φως της δημοσιότητας και έφερε πάλι στο προσκήνιο το θέμα των Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Περιττό να πω ότι το δημοσίευμα έβριθε ανακριβειών και μισών αληθειών ως και κατάφωρων ψεμάτων, κίτρινο μέχρι το κόκαλο και φυσικά πληρωμένο και ανυπόγραφο.🤥

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να αποσαφηνίσουμε επιτέλους τι στο καλό είναι αυτές οι «Σατανικές» ΕΠΥ εταιρείες «του Βελζεβούλη» που «κλέβουν» λεφτά, είναι «Απατεώνες», «Εφιάλτες», «Δωσίλογοι» και ρουφούν το αίμα του «κοσμάκη»….ωσάν να ήταν βαμπίρ!

Σύμφωνα με το άρθρο 42β του ν.δ. 400/1970 (Τώρα πιά Κεφαλαίο Η’ του Πρώτου Μέρους του Ν 4364/2016 «Ελευθερία Εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών») , οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ μπορούν να ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα με τη μορφή της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) χωρίς εγκατάσταση στη χώρα μας. – Δεδομένο, εγκόλπωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στην Εθνική – Δεν την ψήφισα εγώ….ούτε με ρώτησαν…. αλλά η Βουλή της ΕΕ και της Ελλάδος !!!!

Υπεύθυνη για «τη χρηματοοικονομική εποπτεία» των επιχειρήσεων αυτών είναι αποκλειστικά η εποπτική αρχή της χώρας προέλευσης (της χώρας όπου έχουν την έδρα τους… μέσα στην αναπτυγμένη Ευρώπη της ΕΕ όχι στην Τανζανία – χωρίς να θέλω να θίξω την Τανζανία στο παραμικρό!). Σε όλα τα υπόλοιπα, υπάγονται αμιγώς στην σχετική Ελληνική Νομοθεσία και διατάξεις, ακόμη και φορολογικές. Οπότε για οποιονδήποτε καταναλωτή το Ελληνικό δίκαιο είναι αυτό που επιλαμβάνεται να καθαρίσει και η ΕΠΥ εταιρεία εκδίδει συμβόλαια σύμφωνα με τις επιταγές της Ελληνικής Νομοθεσίας αλλά και διακανονίζει ζημιές σύμφωνα με τα Ελληνικά πεπραγμένα και διατάξεις της τράπεζας της Ελλάδος, όπως και υπακούει στις απαιτήσεις της ελληνικής εποπτικής αρχής, σύμφωνα με την π.3 του διοικητή της ΤτΕ αναφορικά με κανονισμούς πωλήσεων, είσπραξης και απόδοσης ασφαλίστρων, 31,32, 87 κτλ. Οπότε…. Τέρμα οι μπαρούφες για άλλους «φράγκικους» νόμους και βουλεύματα, επιλεκτικές πρακτικές, χρυσόβουλα του Σουλτάνου, κτλ…..!!!!

Πριν μια επιχείρηση δραστηριοποιηθεί ως ΕΠΥ στην Ελλάδα, πρέπει να τηρηθεί η εξής διαδικασία: να υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος εκ μέρους της εποπτικής αρχής της καταγωγής της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης (η οποία έχει ελέγξει το business plan της σχετικής εταιρείας και το βάρος στην φερεγγυότητα που θα επιφέρει αυτή η κίνηση της και τα έχει εγκρίνει) τα εξής δικαιολογητικά:
α) Γνωστοποίηση της επωνυμίας και της διεύθυνσης της έδρας της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης. β) Πιστοποιητικό φερεγγυότητας συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του πρωτοκόλλου συνεργασίας των εποπτικών αρχών των κρατών-μελών. γ) Γνωστοποίηση της φύσεως των κινδύνων ή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να ασκήσει στην Ελλάδα. Η τράπεζα της Ελλάδος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγξει και (αν πρέπει) να προτάξει λόγους Δημοσίου Συμφέροντος εάν κρίνει ότι μια εταιρεία δεν έχει τα εχέγγυα να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Οπότε άδεια Γιοκ!!! Έχει δε 3 μήνες δικαίωμα να ελέγξει κάθε πρόταση, αίτηση και να ζητήσει ότι χαρτί θέλει μέχρι να ικανοποιηθεί. ( … εντάξει μπορεί να κάνει και 4-5 μήνες ΤτΕ είναι αυτή ποιος θα μιλήσει;)😉
Εάν πρόκειται για άσκηση του κλάδου 10 (Αστική Ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα πλην της ευθύνης του μεταφορέα), η επιχείρηση επιπλέον των ανωτέρω υποβάλλει και τα εξής δικαιολογητικά στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εδώ αρχίζει το γλέντι και αποκαλύπτεται το ψέμα των πληρωμένων αρνητών) :
– πληρεξούσιο διορισμού του ειδικού αντιπροσώπου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με κατοικία ή έδρα την Ελλάδα, με τις ειδικές εξουσίες και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο αρ. 120 του Ν 4363/2016…. Αυτός είναι ο κακομοίρης που θα πάει στα δικαστήρια εάν η κακιά ΕΠΥ δεν συμπεριφέρεται σωστά… και γενικότερα στα μάτια του Νόμου, είναι ο Εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα…(ο αυτοφωράκιας / καρπαζοεισπράκτορας) άρα η εταιρεία δεν είναι ούτε μακριά ούτε απρόσωπη…. τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο κοντά και πολύ προσωπική αφού ο Ειδικός Αντιπρόσωπος είναι δίπλα σας…. ο γείτονάς σας….και όχι το μεγάλο αφεντικό σε κάποιο ρετιρέ του μεγάλου κεντρικού κτιρίου της Ελληνικής Ασφαλιστικής εταιρείας…. που για να τον δεις πρέπει να περάσεις 10 γραμματείς και να κάνεις 50 τεμενάδες…..με σωφέρ και μπράβους (οποιαδήποτε σχέση με πραγματικά γεγονότα της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς , …. Είναι απολύτως τυχαία 😊 )
– δήλωση εγγραφής της ασφαλιστικής επιχείρησης στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (ΕΚ) και στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ) και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ασφ. Εταιρειών ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ. Το ακούσατε αυτό….. Μια ΕΠΥ δεν μπορεί να λειτουργήσει εδώ εάν δεν είναι εγγεγραμμένη και δεν πληρώνει όλα όσα πρέπει να πληρώνει και μια Ελληνική Εταιρεία…. Και πόσο μάλλον το επικουρικό των υπαλλήλων Ασφ. Εταιρειών….. που η εταιρεία δεν έχει ούτε ένα υπάλληλο εδώ!!!! (εντάξη δεν πληρώνει την εισφορά επί του μισθού των υπαλλήλων….. αλλά αυτό το πληρώνει ο εμπορικός και ειδικός αντιπρόσωπος για τους δικούς του, οπότε μία η άλλη είμαστε) Παρ’ όλα αυτά το πληρώνει! Επίσης πληρώνει και τον σχετικό Φόρο Ασφαλίστρων της (ΦΑ) γιατί αν δεν το κάνει κακομοίρης φορολογικός αντιπρόσωπος (άρθρ. 125 Ν4363/2016) διορισμένος σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις….. δηλαδή αν δεν πληρώσει…. Θα πάει φυλακή !!!!!! (ευτυχώς έχω κόψει το κάπνισμα….!)

Τέλος, κάποιες εκ των «διαβολικών» ΕΠΥ είναι ήδη μέλη του ΣΑΠ ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – Σ.Α.Π. – Φιλικός Διακανονισμός) …. Ενώ κάποιες σούπερ τεράστιες Ελληνικές εταιρείες …. Δεν είναι!!!! …. ή σήμερα είναι…. αύριο δεν είναι, ή ….. είναι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή κτλ…. (Ονόματα δεν λέμε Οικογένειες δεν θίγουμε….). 🤫
Τώρα…. Γιατί είναι πιο φτηνές…. Πρώτα απ’ όλα δεν είναι πιο φτηνές…. Για δείτε λίγο τις Ελληνικές Εταιρείες … και τα ειδικά τιμολόγιά τους…. Και τα λίγο πιο ειδικά από τα ειδικά τιμολόγιά τους …. Και τα τιμολόγια έκπληξη που κυκλοφορούν! (σαν τηλεπαιχνίδι είναι) …. που δεν έχουν καμία αναλογιστική τεκμηρίωση και καμία σχέση με την πραγματικότητα και την σχέση παραγωγής και ζημιών….. Οι ΕΠΥ θα μπορούσαν να είναι πιο φτηνές γιατί έχουν ελάχιστα λειτουργικά έξοδα στην Ελλάδα μια και όλες αντιπροσωπεύονται από κάποιο(ους) εμπορικό αντιπρόσωπο / διαμεσολαβητή που τραβάει το ζόρι της εξυπηρέτησης των πελατών και παθόντων… αλλά οι περισσότερες ΕΠΥ είναι μονοδιάστατες εταιρείες, δηλαδή λειτουργούν σε περιορισμένους κλάδους στους οποίους και θέλουν να έχουν σαφή και ξεκάθαρα «Καλά Αποτελέσματα». Γιατί άλλως, τι νόημα έχει να μπει σε μια αγορά κάποιος που θα του κάνει ζημιά… αφού δεν έχει να πουλήσει κάτι άλλο για να ισοφαρίσει την χασούρα του!!!! Όταν πουλάς μόνο γιαούρτια και χάνεις χρήματα … γιατί να συνεχίζεις να πουλάς γιαούρτια…. για να χάσεις κι άλλα χρήματα …. ε;;;;; Δεν ξέρω πολλά μαθηματικά…. αλλά η πράξη δεν βγαίνει….! 🤓🤯

Επειδή οι ΕΠΥ ξέρουν που μπλέκουν … έχουν τις αναλογιστικές τους υπηρεσίες να παρακολουθούν τα πάντα και με την παραμικρή απόκλιση από το σχέδιο …. υπάρχει «ΕΔΕ» που κανένας που δεν έχει δουλέψει στον χώρο αυτό δεν έχει γνωρίσει… και εσωτερικό έλεγχο και λογιστικό έλεγχο και ότι μπορεί να περάσει από το νου κάποιου…. Μέχρι και εκτελεστικό απόσπασμα που λέει ο λόγος. Οπότε ο συνεργαζόμενος με μια ΕΠΥ ζει πάντοτε με μια Δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του γιατί αν δεν είναι σωστός, καλός και φέρνει καλά αποτελέσματα, η ΕΠΥ δεν το έχει σε τίποτα να του πει…. Goodbye, Довиждане, Au revoir, Farvel, הֱיה שלום, Slán, Arrivederci , ή , La revedere !!!! Πρέπει να είναι σαν την γυναίκα του Καίσαρα… όχι μόνο να είναι …. Αλλά και να φαίνεται!!!! 😁

Οπότε…. Κομμένες οι μπαρούφες για τις ΕΠΥ…. Αν μια συγκεκριμένη εταιρεία δεν κάνει καλά την δουλειά της … να την θάψουμε μαζί … με όνομα και επίθετο και εγώ πρώτος… έχω και εγώ τις ευθύνες μου και είναι πολλές. Όχι όμως να πετάμε λάσπη, και μετά να κρυβόμαστε πίσω από κουμπάρους μας, φιλαράκια, παρεμβάσεις εκ των άνωθεν / κάτωθεν / δίπλαθεν κτλ και πληρωμένες δημοσιεύσεις… και όπου κάτσει !!!

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Τί είναι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη και τι ρόλο παίζει στην κυβερνοασφάλεια

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες την τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα και οι ομάδες που υπερασπίζονται την ασφάλειά μας στην κυβερνοασφάλεια;

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν