Παρέμβαση του ΕΕΘ στο Υπουργείο Οικονομικών για την επαναπιστοποίηση των Ασφαλιστών

Facebook
Twitter
LinkedIn

Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία στη διαδικασία επαναπιστοποίησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ζητά με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το Ε.Ε.Θ. έχει διαπιστώσει ότι ένας σημαντικός αριθμός ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και υπάλληλων τους, που είναι μέλη του, δεν έχουν συμπληρώσει το σύνολο των ωρών επαναπιστοποίησης γνώσεων που απαιτεί το ισχύον νομικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό και καθώς πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, το οποίο θέτει την 31η Μαρτίου 2020 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή στα κατά τόπους επιμελητήρια των σχετικών πιστοποιητικών το Ε.Ε.Θ. ζητά να δοθεί παράταση της δυνατότητας επαναπιστοποίησης προκειμένου οι επαγγελματίες του κλάδου και οι υπάλληλοί τους να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή απώλειας της δυνατότητας να ασκούν το επάγγελμά τους.

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να δοθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης των ωρών έως τις 31/3/20, καθώς το ισχύων πλαίσιο ορίζει ότι οι ώρες θα έπρεπε να είχαν συμπληρωθεί έως τις 31/12/19. Η επιστολή απευθύνθηκε προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Ζαβό επειδή η Τράπεζα της Ελλάδας, στην οποία είχε σταλεί αρχικώς απάντησε δυστυχώς ότι είναι αναρμόδια για το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι: • Για την διατήρηση του δικαιώματος άσκησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης απαιτούνται –από την ΠΕΕ 45 /21.11.2014 – 75 ώρες επαναπιστοποίησης για τα έτη 2015 έως και 2019.Δηλαδή 15 ώρες ανά έτος για τα 5 έτη, κατά το δυνατόν αναλογικά ,για όσους είχαν αποκτήσει το σχετικό πιστοποιητικό γνώσεων ως την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΕΕ ( 12/12/2014). • Για όσους απέκτησαν μεταγενέστερα πιστοποιητικό γνώσεων απαιτούνται αναλογικά 15 ώρες επαναπιστοποίησης ανά έτος από την επόμενη χρονιά της πιστοποίησής τους. • Από τον ν.4583/2018 προκύπτει η ίδια απαίτηση από την δημοσίευσή του (18/12/2018) ,χωρίς να καταργείται η ΠΠΕ ,ανά έτος, άρα από το 2019.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν