Μαύρος Γάτος

Ποιοι νομοί στην Ελλάδα παρουσιάζουν το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Αισθητή μείωση καταγράφει το ποσοστό συχνότητας ζημιών το 2020, σύμφωνα με την Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου της ΕΑΕΕ, γεγονός που αποδίδεται κατά βάση στους περιορισμούς κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν στα πλαίσια των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Αττική κατακτά τη πρώτη θέση στη συχνότητα των ζημιών. Ωστόσο σε ό,τι αφορά το κόστος των ζημιών, οι νομοί οι οποίοι παρουσιάζουν το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιών είναι η Αρκαδία, η Άρτα και η Πρέβεζα.

 

Ποιοι νομοί στην Ελλάδα παρουσιάζουν το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου; 1

Στην παρούσα Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 30 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2020.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2019 και 2020 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020

Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών της ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα επόμενα δύο γραφήματα.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020

Τέλος, οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων είχαν ως εξής.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020
Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Μείωση της συχνότητας των ζημιών το 2020

Αναλυτικά η μελέτη της ΕΑΕΕ εδώ

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Σάλος απο τις ασυναρτησίες του τρομπέτα Ζαραλίκα για τις ασφαλιστικές εταιρείες!

Σάλος από τις ασυναρτησίες του Χριστόφορου Ζαραλίκα – γνωστού τρομπέτα του διαδικτύου – για τις ασφαλιστικές εταιρειες! Τεράστιο ζήτημα έχει προκύψει από