Πώς η ασφαλιστική βιομηχανία μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Η ασφαλιστική απάτη καθιστά ένα βαρύ πλήγμα για τον ασφαλιστικό κλάδο, υπονομεύοντας τα θεμέλια του ασφαλιστικού θεσμού και επιβαρύνοντας όχι μόνο την ασφαλιστική βιομηχανία αλλά και τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Κάθε είδους παρατυπία είτε οργανωμένη, είτε ευκαιριακή, δεν μειώνει μόνο πρόσκαιρα το κόστος για τον παραβάτη, αλλά πλήττει οικονομικά το σύνολο της κοινωνίας, εξαιτίας της εξάντλησης των κεφαλαίων, τα οποία καταβάλλονται από νομοταγείς και έντιμους ασφαλισμένους, προκαλώντας έμμεσα την αύξηση των ασφαλίστρων.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην χώρα μας, αν και έχουν κάνει φιλότιμες προσπάθειες για τον περιορισμό των παραβιάσεων, οι οποίες κατά βάση εντοπίζονται στον κλάδο των αυτοκινήτων, πλήττονται καθημερινά από το εν λόγω φαινόμενο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων με σκοπό πρόληψη και τον εντοπισμό του τέτοιου είδους δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εν λόγω φαινομένου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και ο πρόεδρος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές, το επίπεδο ωριμότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον τομέα αυτό, αλλά και την ελληνική πραγματικότητα σε επίπεδο θεσμικό, και έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Διαφάνειας έχοντας παράλληλα επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές αποφάσισε την υιοθέτηση ενός πολυδιάστατου Πλάνου Δράσεων για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, το οποίο χωρίζεται σε τρεις (3) χρονικές φάσεις και παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2020.

Η πρώτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει δράσεις που θα δρομολογηθούν άμεσα από την ΕΑΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι η δέσμευση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, υπό την μορφή ενός ειδικού Κώδικα Δεοντολογίας, η οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ΕΑΕΕ για τα θέματα της απάτης με τον εκατέρωθεν ορισμό υπευθύνων για το σκοπό αυτό προσώπων και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. Επιπλέον, η πρώτη φάση προβλέπει ενεργοποίηση της συλλογής των νέων δεδομένων που αφορούν στην ασφαλιστική απάτη και τα οποία έχουν περιληφθεί στην πρόσφατα υπογραφείσα Σύμβαση Άδειας Χρήσης του Αρχείου ΥΣΑΕ και τη συλλογή ιδιαίτερων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης από τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη σε ανωνυμοποιημένη μορφή και σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με σκοπό την έκδοση προειδοποιήσεων για νέες τάσεις απάτης. Όσον αφορά τον κλάδο των αυτοκινήτων δρομολογείται ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας Αρχείου Αυτοκινήτων Υ.Σ.Α.Ε. με δείκτες early warnings/alarms.

Η δεύτερη φάση που επρόκειτο να δρομολογηθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια από την έναρξη της υλοποίησης του πλάνου περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των προσπαθειών επικοινωνίας της ΕΑΕΕ με την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τη σύναψη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης και ιδίως τη δημιουργία ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας των αστυνομικών δυνάμεων με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω της ΕΑΕΕ, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών αγορών, καθώς και το σχεδιασμό και πραγματοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης των καταναλωτών για την ασφαλιστική απάτη, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την έννοια της ασφαλιστικής απάτης και τις επιπτώσεις της στους καλόπιστους ασφαλισμένους καταναλωτές.

Το τελευταίο στάδιο του σχεδίου, το οποίο θα δρομολογηθεί μετά το πέρας 4 χρόνων από την έναρξη της εφαρμογής του πλάνου δράσης προβλέπει τη δημιουργία μίας κοινής βάσης δεδομένων ζημιών, πέραν του κλάδου των αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα η ΕΑΕΕ θα εξετάσει τη δυνατότητα υιοθέτησης διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τρέχουσες κοινού ενδιαφέροντος έρευνες απάτης, μέσω της δημιουργία ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας της ΕΑΕΕ, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ εδώ

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Ο Κασσελάκης στο Ε.Ε.Α θα συναντήσει τον πρόεδρο Χατζηθεοδοσίου για να μιλήσουν για……την επιχειρηματικότητα!

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφθεί την Πέμπτη 9/11/2023 στις 14:00 τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εκεί ο