Μαύρος Γάτος

Πώς το insurtech και η πανδημία επηρέασαν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής βιομηχανίας;

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Της Σωτηρίας Γιαννακοπούλου,

Παρά τη συνεχιζόμενη επένδυση της ασφαλιστικής βιομηχανίας σε συστήματα insurtech το 2020, η πανδημία του COVID-19 έφερε στην επιφάνεια νέες προκλήσεις για τους ασφαλιστικούς φορείς. Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών, παρακίνησε τους ρυθμιστικούς φορείς να εκδώσουν νέα μέτρα καθοδήγησης και εντολών. Οι ρυθμιστικές αρχές, που σε άλλη περίπτωση θα είχαν αποκλείσει τις μεσοπρόθεσμες εκπτώσεις ασφαλίστρων ενθάρρυναν, ​​και μάλιστα διέταξαν, την επιστροφή ασφαλίστρων σε ασφαλιστικά προϊόντα των οποίων το ποσοστό κινδύνου άλλαξε δραματικά λόγω της πανδημίας. Επιπλέον, υιοθέτησαν την τεχνολογία και επέδειξαν την προθυμία να επανεξετάσουν τις μακροχρόνιες θέσεις τους σε περιπτώσεις επιτακτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανοχής που σχετίζεται με την ακύρωση των ασφαλίστρων λόγω αδυναμίας πληρωμής, τη χαλάρωση των κανόνων σχετικά με την τηλεϊατρική και την ελάφρυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οι αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θέτουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κανονιστικές προσδοκίες σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον ασφαλιστικό κλάδο, βασίζονται, εν μέρει, στις αρχές του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης («CEEC»), που εγκρίθηκαν από 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι αρχές περιγράφουν πέντε βασικές αρχές, που συνοψίζονται από το ακρωνύμιο FACTS:

  • Fair and Ethical (Δίκαιο και ηθική). Σεβασμός του κράτους δικαίου και εφαρμογή αξιόπιστων λύσεων. Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στον κλάδο να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διακρίσεων πληρεξούσιων έναντι προστατευόμενων τάξεων όταν χρησιμοποιούν πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
  • Accountable (Υπευθυνότητα). Ευθύνη για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τις επιπτώσεις οποιουδήποτε συστήματος τεχνητής νοημοσύνης
  • Compliant (Συμμόρφωση). Διάθεση γνώσεων και πόρων για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ασφάλισης.
  • Transparent (Διαφάνεια). Δέσμευση για υπεύθυνες γνωστοποιήσεις σχετικά με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε σχετικούς ενδιαφερόμενους, καθώς και ικανότητα για έρευνα και επανεξέταση των αποφάσεων ασφάλισης που βασίζονται με τη τεχνητή νοημοσύνη.
  • Secure/Safe/Robust (Προστασία/Ασφάλεια/ Στιβαρότητα). Εξασφάλιση εύλογου επιπέδου ιχνηλασιμότητας συνόλων δεδομένων, διαδικασιών και αποφάσεων και εφαρμογή μιας συστηματικής διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων για τον εντοπισμό και τη διόρθωση κινδύνων που σχετίζονται με το απόρρητο, την ψηφιακή ασφάλεια και τις αθέμιτες διακρίσεις.

Παρά τις διάφορες προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο το 2020, οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλισης άνοιξαν το δρόμο για μία καλύτερη εμπειρία πελατών καθώς και για τη λειτουργική αποδοτικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο. Ο ασφαλιστικός κλάδος αποδείχθηκε ανθεκτικός και ευέλικτος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εισάγοντας καινοτόμα προγράμματα για την προώθηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την κάλυψη των αναγκών των ασφαλιζομένων. Παρόλο που πρέπει να εξεταστεί αν είναι δικαιολογημένες οι υψηλές αποτιμήσεις που αποδίδονται σε αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, είναι σαφές ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα συνεχίσει να επιταχύνεται στην ασφαλιστική βιομηχανία καθώς και να επηρεάζει τον τρόπο διεξαγωγής και ρύθμισης της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Πηγή: www.dig-in.com

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Bourgazas & Associates E.E: Δεν είμαστε πλέον εκπρόσωποι της City Insurance! Τι απαντά το Επικουρικό Κεφάλαιο για το ζήτημα των αποζημιώσεων;

Σε ένα ατελείωτο κομφούζιο εξελίσσεται η υπόθεση της City Insurance, με την αβεβαιότητα να εντείνεται όλο και περισσότερο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η

Εντός 30 ημερών υποχρεούνται οι ασφαλισμένοι της City Insurance να συνάψουν συμβόλαιο με νέα εταιρεία! Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος εντός αυτού του διαστήματος;

Σύγχυση έχει προκαλέσει στην Ελληνική αγορά η οριστική ανάκληση της λειτουργίας της City Insurance, δεδομένου ότι 180.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων βρίσκονται στον