Μαύρος Γάτος

Προυπολογισμός Ε.Ε.Α 2021! Απο 50.000 ευρώ σε 250.000 ευρώ εκτοξεύονται τα έξοδα σε διαφημίσεις για το 2021! Καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης απο την αντιπολίτευση!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τεράστιες διαφορές παρατηρούνται στα ποσά του προϋπολογισμού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το 2021 σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο κ. Γεώργιος Γκόντζος, μέλος του Δ.Σ του Ε.Ε.Α. Ο κ. Γκόντζος  προχώρησε σε Προσφυγή και Καταγγελία  απευθυνόμενος στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Δ/νση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων).

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Της από 23.11.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ περί «έγκρισης του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2021»
Με την παρούσα Προσφυγή και Καταγγελία μου απευθύνομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Δ/νση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων) αναφορικά με το εν θέματι ανωτέρω ζήτημα, θέτοντάς σας υπόψη τα εξής ειδικότερα στοιχεία, σε ότι αφορά στον από 23.11.2020 εγκριθέντα, κατά πλειοψηφία, προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2021, επισημαίνοντας για έλεγχο τα παρακάτω σημεία :
1.1. Στον Κωδικό 0414. Αφορά αμοιβές εκπαιδευτικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, εμφανίζεται αύξηση από 20.000,00 € σε 180.400,00 € και ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον ΚΑ: 0410 εμφανίζεται αύξηση από 121.700,00 € σε 284.600,00 €
1.2. Στον Κωδικό 0429. Αφορά λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες εμφανίζεται αύξηση από 55.000,00 € σε 100.000,00 €
1.3. Στον Κωδικό 0439. Αφορά λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες εμφανίζεται αύξηση από 278.000,00 € σε 575.000,00 €. Και ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον ΚΑ: 0400 εμφανίζεται αύξηση από 486.900,00 € σε 996.800,00 €.
1.4. Στον Κωδικό 0813. Αφορά μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων εμφανίζεται αύξηση από 55.000,00 € σε 155.000,00 €
1.5. Στον Κωδικό 0851. Αφορά διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις, εμφανίζεται αύξηση από 50.000,00 € σε 250.000,00 €. Και ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον ΚΑ: 0850 εμφανίζεται αύξηση από 245.000,00 € σε 505.000,00 €
1.6. Στον Κωδικό 0891. Αφορά εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις, εμφανίζεται αύξηση από 40.000,00 € σε 100.000,00 €. Και ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον ΚΑ: 0800 εμφανίζεται αύξηση από 654.900,00 € σε 1.159.900,00 €
1.7. Στον Κωδικό 0863. Αφορά συντήρηση και επισκευή κτιρίων, εμφανίζεται αύξηση από 30.000,00 € σε 100.000,00 €. Και ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον ΚΑ: 0000 εμφανίζεται αύξηση από 3.164.100,00 € σε 4.154.671,31 €.
1.8. Στον Κωδικό 2492. Αφορά επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς, εμφανίζεται αύξηση από 0 € σε 73.000,00 €
1.9. Στον Κωδικό 2639. Αφορά λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, εμφανίζεται αύξηση από 100,00 € σε 150.000,00 €
1.10. Στον Κωδικό 2641. Χορηγίες για Εθνικούς & Θρησκευτικούς Σκοπούς, εμφανίζεται αύξηση από 5.000,00 € σε 50.000,00 €. Και ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον ΚΑ: 2000 εμφανίζεται αύξηση από 638.400,00 € σε 946.300,00 €
1.11. Στον Κωδικό 7123. Αφορά προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, εμφανίζεται αύξηση από 102.000,00 € σε 300.000,00 €. Και ΣΥΝΟΛΙΚΑ στον ΚΑ: 7000 εμφανίζεται αύξηση από 157.000,00 € σε 373.400,00 €
1.12. Στον Κωδικό 9859. Αγορά λοιπών αξιών, εμφανίζεται αύξηση από 85.000,00 € σε 400.000,00 €.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα έσοδα τα οποία έχουν απόκλιση σε πολλούς κωδικούς. Έτσι έχουμε τον απολογισμό του 2019 με ποσό : .969.432,78 €, προϋπολογισμό του 2020 ύψους : 10.862.818,00 €, με υλοποιηθέντα 3.539.209,04 €, οπότε δεν μπορεί να προϋπολογίζεται για το 2021, προϋπολογισμός 14.333.902,69 €
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν σημαντικές επιμέρους και συνολικές υπερβάσεις άνω του 5 % στον προϋπολογισμό του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για το 2021, χωρίς να υπάρχει η προβλεπόμενη από το Ν. 4497/2017 (άρθρο 77, § 5) ειδική τεκμηρίωση, στην προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ., ούτε στην Έκθεση του Οικονομικού
Επόπτη, ενώ οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν συνάφεια ούτε με τα στοιχεία της Απολογιστικής Έκθεσης 2019, ως θα έπρεπε.
Επιπλέον αυτών ο προϋπολογισμός του 2021, στο θέμα των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων, δεν συναρτάται με οικονομικά απολογιστικά στοιχεία επιχορηγηθέντων προηγούμενων δράσεων φορέων το 2019 και 2020, γεγονός που έχει επανειλημμένα θιγεί, ως σημαντική έλλειψη, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., πλην όμως ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. αδιαφορούν
συστηματικά και δεν δίνουν στοιχεία αποφεύγοντας να συμμορφωθούν κατά νόμο, με προσκόμιση στοιχείων που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη ελέγχου στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τους επιχορηγούμενους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπόνοιες για ενδεχόμενη ύπαρξη ανοίκειων δαπανών, οι οποίες βέβαια εφόσον διαπιστωθούν από διαπιστευμένο
έλεγχο, θα πρέπει να καταλογιστούν στους υπολόγους.

Κατόπιν των ανωτέρω βάσιμων στοιχείων παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας ελέγχοντας την υπόθεση προς χάριν δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία του δημοσίου χρήματος που διαχειρίζεται το Επιμελητήριο, ακυρώνοντας την από 23.11.2020 απόφαση περί «έγκρισης του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2021» και επιβάλλοντας τα νόμιμα όπως και όπου απαιτείται.

7.12.2020
Ο Προσφεύγων
Γιώργος Γκόντζος
Μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΑ

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Σάλος απο τις ασυναρτησίες του τρομπέτα Ζαραλίκα για τις ασφαλιστικές εταιρείες!

Σάλος από τις ασυναρτησίες του Χριστόφορου Ζαραλίκα – γνωστού τρομπέτα του διαδικτύου – για τις ασφαλιστικές εταιρειες! Τεράστιο ζήτημα έχει προκύψει από