Μαύρος Γάτος

Σύμφωνα με ποιο άρθρο του καταστατικού του ΕΙΑΣ η LIFE PLAN συμφερόντων Δ. Γαβαλάκη εγγράφηκε στο σωματείο;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Με έκπληξη διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες την ανακοίνωση ότι Η LIFE PLAN, Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,(στην διοίκηση της οποίας σύμφωνα με τις δημόσιες πληροφορίες που αναρτώνται στο Γ.Ε.ΜΗ βρίσκεται ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α και ένας εκ των δύο ανθρώπων της αγοράς που συμμετείχαν στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον τελικό Νόμο της IDD και τα όσα ακολούθησαν από την εφαρμογή της) αποτελεί το νέο Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Έτσι λοιπόν, ο μαύρος γατούλης είπε να ρίξει μία ματιά σε κάποια ζητήματα που αφορούν την εν λόγω εγγραφή.

Πήγαμε αρχικά και διαβάσαμε πολύ προσεκτικά το καταστατικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 όπου περιγράφονται τα μέλη που μπορούν να συμμετέχουν στο σωματείο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα διαβάσαμε:

Τα μέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε:

(α) Τακτικά και  (β) Συνδεδεμένα

(α) Τακτικά Μέλη μπορούν να είναι:
i) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής Εταιρίες)
ii) Σωματεία, σύνδεσμοι ή ενώσεις που εκπροσωπούν ειδικές επαγγελματικές τάξεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (εφεξής Επαγγελματικοί Συλλογικοί Φορείς) και
iii) Ανώνυμες εταιρείες με κύριο αντικείμενο εργασιών την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

(β) Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να είναι φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστικές επαγγελματικές δραστηριότητες ή συναφείς με αυτές εργασίες, καθώς επίσης οργανισμοί, σωματεία και ιδρύματα ως και φυσικά πρόσωπα μέλη της διοίκησής τους, καθώς επίσης και φυσικά πρόσωπα κύρους που ενδιαφέρονται για την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου.

Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», μπορούν όμως να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου σε αυτές. Επίσης δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., να απονέμει τον τίτλο του Επιτίμου Μέλους ή άλλη διάκριση.

Έπειτα, πήγαμε στο ΓΕΜΗ για να δούμε τί μορφή έχει η εν λόγω εταιρεία που εγγράφηκε στο ΕΙΑΣ ως Τακτικό μέλος και διαπιστώσαμε πως η ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ είναι…Ετερόρρυθμη εταιρεία!

Ξαναδιαβάσαμε το καταστατικό του ΕΙΑΣ και επιβεβαιώσαμε πως για να γίνει μία εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέλος του πρέπει να έχει νομική μορφή «Ανώνυμης Εταιρείας»

Και το ερώτημα είναι το εξής: Πώς γίνεται η LIFE PLAN Συμφερόντων Δημήτρη Γαβαλάκη να εγγράφεται ως τακτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών κατά παράβαση των όρων του καταστατικού του δεύτερου;

Αν έγινε κάποια τροποποίηση καταστατικού….γιατί δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΙΑΣ προκειμένου να είναι μία πληροφορία δημόσια και έτσι να έχουν τη δυνατότητα και άλλες εταιρείες να εγγραφούν ως τακτικά μέλη;

Είναι δυνατόν να διέφυγε κάτι τόσο σημαντικό από την πρόεδρο του ΔΣ του ΕΙΑΣ κα Νάντια Σταυρογιάννη; Πως έγινε μέλος μία εταιρεία που δε πληροί τις προϋποθέσεις του καταστατικού ; Και αφού έγινε , δεν τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι σε άλλες εταιρίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που δεν είναι ΑΕ ; Η εν λόγω ΕΕ εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΙΑΣ δύναται να είναι συνδεδεμένο μέλος και όχι τακτικό. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν έχει το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθε»!

Βέβαια ίσως αξίζει να αναφέρουμε πως ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης είναι ταυτόχρονα και…..μέλος του ΔΣ ΕΙΑΣ με την άλλη του ιδιότητα – τη θεσμική. Ίσως έχει και αυτό την αξία του!

Σύμφωνα με ποιο άρθρο του καταστατικού του ΕΙΑΣ η LIFE PLAN συμφερόντων Δ. Γαβαλάκη εγγράφηκε στο σωματείο; 1

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Δημήτρης Γαβαλάκης Πριν από ενάμιση χρόνο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας εκπονήσαμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα για τις επιχειρήσεις – μέλη μας. Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρεία Pulse σε δείγμα 500 επιχειρήσεων της Αθήνας.

Θέλετε να μάθετε για την ασφάλιση επιχειρήσεων στην χώρα μας; Ο Δημήτρης Γαβαλάκης μας ενημερώνει!!

Πριν από ενάμιση χρόνο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας εκπονήσαμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα για τις επιχειρήσεις – μέλη μας. Η έρευνα διενεργήθηκε