Θα μπορούσε η ΔΕΗ να ασχοληθεί με direct πωλήσεις ασφαλειών;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές ακούγεται. Η Δ.Ε.Η είναι μία εταιρεία που διαθέτει μία τεράστια βάση δεδομένων καταναλωτών, όπως για παράδειγμα αυτή της cosmote.

Επίσης είναι μία εταιρεία που έρχεται σε επαφή κάθε μήνα με τους πελάτες της μέσω των λογαριασμών που αποστέλλει.

Τους τελευταίους μήνες ακούγεται έντονα πως οι διοικούντες της Δ.Ε.Η συζητούν αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, το να εισέλθει η εταιρεία στον τομέα των ασφαλειών μέσω πρακτόρευσης ασφαλιστικών εταιρειών και της προώθησης προγραμμάτων στο υφιστάμενο πελατολόγιό της.

Ας δούμε όμως ποιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή.

Μέχρι τις 16.1.2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 1.067.200.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε 232.000.000 δικαιώματα ψήφων, ονομαστικής αξίας € 4,60 η κάθε μια.

Με την από 17 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 491.840.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 2,12 εκάστης και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας μετοχής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας € 2,12 εκάστη, προς μία μετοχή της εταιρείας.

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 575.360.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σήμερα στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

     Μετοχική Σύνθεση (31.12.2020)  Ποσοστό
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας  Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) (1) 34,12%
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (1) 17,00%
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (2) 3,93%
Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτές (3) 44,95%
Σύνολο 100,00%

Όπως αντιλαμβάνεστε το μόνο που περιορίζει μία τέτοια απόφαση είναι το γεγονός οτι μεγαλομέτοχος της εταιρείας είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Όμως, είναι σίγουρο πως μία κίνηση εισόδου στον ασφαλιστικό κλάδο πιθανώς να έδινε ώθηση στα έσοδα της εταιρείας. Θα πρέπει όμως να έχουν υπόψη τους τα στελέχη πως η αγορά έχει ήδη πάρα πολλούς παρόχους ασφαλιστικών προϊόντων όπως η PRICEFOX, η INSURANCEMARKET και η COSMOTEINSURANCE.

 

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Ο Κασσελάκης στο Ε.Ε.Α θα συναντήσει τον πρόεδρο Χατζηθεοδοσίου για να μιλήσουν για……την επιχειρηματικότητα!

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφθεί την Πέμπτη 9/11/2023 στις 14:00 τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εκεί ο