Τι αλλαγές φέρνουν τα νέα μέτρα για τους εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρείες και γραφεία

Facebook
Twitter
LinkedIn

Αλλαγές για τους εργαζομένους στον ασφαλιστικό κλάδο φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε εχθές ο Υπουργός ΥγείαςΒασίλης Κικίλιας. Πιο συγκεκριμένα, από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαρτίου 2022 οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο του εμβολιασμού τους, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα rapid test την εβδομάδα, το οποίο πραγματοποιείται αποκλειστικά από ιδιωτικές δομές με τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον εργαζόμενο. Το κόστος των rapid test ορίζεται στα 10 ευρώ, έναντι των 20 ευρώ που κοστολογούνταν έως σήμερα, ενώ σταματά η διάθεση των δωρεάν self-test από τα φαρμακεία.

Ο κ. Κικίλιας διευκρίνισε κατά την ομιλία του ότι βάσει νόμου ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ αναρτάται στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, ενώ η βεβαίωση αρνητικού τεστ θα ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της εφαρμογής Covid-free.

Ειδικότερα, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και το άρθρο 6 της Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021:

1. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η είτε α) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είτε β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

2. Σε περίπτωση που εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης εργαζόμενου/ης.

3. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενους του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους (άρθρα 2, 4 και 5 και στις παρ. 1 και 2 )

Επιβολή κυρώσεων:

α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,

β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. β) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,

γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,

δ) αν εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας μην έχοντας δηλώσει το αποτελέσμα ή με θετικό αποτέλεσμα και παράσχει την εργασία του/της, επιβάλλεται σε αυτόν/η πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Μάθε τα πάντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

O Σακχαρώδης Διαβήτης, είναι μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που δεν