Μαύρος Γάτος

Πρόστιμο €15.000 στην Τράπεζα Κύπρου για απώλεια ασφαλιστικού φακέλου

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Τράπεζα Κύπρου

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ανακοινώσει την επιβολή διοικητικού προστίμου 15.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου λόγω της απώλειας ασφαλιστικού συμβολαίου πελάτη της.

Η καταγγελία είχε υποβληθεί εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife από άτομο το οποίο είχε ζητήσει αντίγραφο του ασφαλιστικού συμβολαίου του, όπου παρά τη σχετική έρευνα δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του.

Σημειώνεται επίσης ότι για το μέγεθος του διοικητικού προστίμου λειτούργησαν ως επιβαρυντικοί παράγοντες το γεγονός ότι καθυστέρησε η Τράπεζα να ενημερώσει την Επίτροπο για το εν λόγω περιστατικό αλλά ενημερώθηκε μετά την υποβολή της καταγγελίας από τον πελάτη, η χρονική καθυστέρηση που υπήρξε και παραβίαση βασικών άρθρων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Στην ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρεται ότι υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife Ltd, από άτομο το οποίο είχε ζητήσει αντίγραφο του ασφαλιστικού συμβολαίου του, αλλά παρά τη σχετική έρευνα δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τράπεζας ο λογαριασμός του πελάτη είχε μεταφερθεί πριν πολλά χρόνια σε άλλη πόλη και το πρωτότυπο συμβόλαιο είχε αρχειοθετηθεί σε χώρο όπου ο εντοπισμός του ήταν δύσκολος και χρονοβόρος. Η Τράπεζα πρότεινε στον πελάτη να ακυρώσει το συμβόλαιο.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, διεφάνη ότι η εταιρεία Eurolife Ltd, ως ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν προέβη σε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου.

Η Τράπεζα, δεν προέβη σε γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης στην Επίτροπο αναφορικά με την απώλεια του συμβολαίου, όπως απαιτεί το άρθρο 33 του ΓΚΠΔ, καθότι, όπως δήλωσε στη συνέχεια, δεν υπήρχε η παραμικρή υποψία ότι το έγγραφο βρίσκεται εκτός της Τράπεζα, εφόσον κατά πάσα πιθανότητα είχε μόνο τοποθετηθεί σε λάθος χώρο.

Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και την παραδοχή της Τράπεζας ότι το επίμαχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δεν κατέστει δυνατόν να ανευρεθεί, η Επίτροπος έκρινε ότι η Τράπεζα δεν συμμορφώθηκε με τις ακόλουθες υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Κανονισμό:

(α) Η απώλεια του ασφαλιστικού συμβολαίου του παραπονούμενου προκάλεσε κίνδυνο για τα δικαιώματα του, αφού ο παραπονούμενος στερήθηκε του δικαιώματος πρόσβασης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με αποτέλεσμα αφενός να μην μπορεί να ελέγξει την ορθότητα και εγκυρότητα των δεδομένων του και αφετέρου να μην μπορεί να επαληθεύσει την νομιμότητα της επεξεργασίας (απώλεια ελέγχου επί των δεδομένων του).

(β) Η Τράπεζα είχε υποχρέωση να προβεί σε γνωστοποίηση του περιστατικού παραβίασης στην Επίτροπο, αναφορικά με την απώλεια του συμβολαίου εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το περιστατικό παραβίασης ήρθε σε γνώση της, κάτι το οποίο παρέλειψε να πράξει. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει την παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. Επομένως από την στιγμή που ήρθε σε γνώση της ότι το ασφαλιστικό συμβόλαιο απωλέσθη είτε εντός, είτε εκτός της Τράπεζας, αυτή είχε υποχρέωση να προβεί σε γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης στην Επίτροπο εντός 72 ωρών.

Επιβλήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου η χρηματική ποινή των €15,000 για τη διάπραξη παράβασης της υποχρέωσης της εκ των άρθρων 5(1)(στ), 5(2), 15, 32 και 33 του Κανονισμού.

Για την επιμέτρηση του διοικητικού προστίμου, λήφθηκαν ιδιαίτερα υπόψιν ως επιβαρυντικοί παράγοντες:

· Η διάρκεια της παράβασης,
· Το γεγονός ότι η Επίτροπος ενημερώθηκε για το περιστατικό παραβίασης κατόπιν της καταγγελίας και όχι απευθείας από την Τράπεζα,
· Το γεγονός ότι πρόκειται για παραβιάσεις των άρθρων 5, 15, 32 και 33 του ΓΚΠΔ οι οποίες κρίνονται ως μεγαλύτερης βαρύτητας.

Δείτε όλη την απόφαση εδώ

Περισσότερα από τον Μαύρο Γάτο

Τι είναι η επαγγελματική αστική ευθύνη και πόσο αναγκαία είναι πραγματικά;

Του Λεωνίδα Φούκα, Ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Πράκτορας, Απόφοιτος Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Παν/μίου Πειραιά Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στον κλάδο μας αυξανόμενη ζήτηση

«Ο Ζεν Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής! Γίνε απόλυτα παραγωγικός με τη μεθοδολογία GTD» Κάντε εγγραφή στο νέο insuranceforum webinar με τον Ιωάννη Μηλιάτση και πείτε αντίο στο άγχος που σας ταλαιπωρεί

Κατοχύρωσε τη θέση σου έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και παρακολούθησε το webinar μόνο με 40€ Τα αγαπημένα επιμορφωτικά webinars των επαγγελματιών του

Οι Lloyd’s και ο Τιτανικός

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει την ιστορία του τιτανικού, ειδικά μετά την ομώνυμη ταινία του 1997 με τον